117118 Tutkimus

Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointimalli

2017-04-28 15:50:10.892

Hankkeen tavoitteena on kehittää korjaushankkeen hanke- ja rakennesuunnittelun yhteistyötoimintatapaa siten että vaurioituneiden rakenteiden korjaukset onnistuisivat ennalta hyväksytyllä riskitasolla. Lisäksi tavoitteena on yleinen kaikkiin vauriokohteisiin soveltuva tarkastustyökalu eri toimenpiteiden ja rakenneratkaisujen terveellisyyden tarkastukseen sekä tarkastuksen työnjaolle.

Korjaavat toimenpiteet suunnitellaan huomioiden rakennusten kunnosta tehdyt selvitykset, rakennukselle suunniteltu käyttöikä ja – tarkoitus sekä korjauskustannukset suhteessa rakennusten elinkaaren jäljellä olevaan pituuteen ja terveellisyyteen. Terveellisyyden tarkastustyökalu kytketään korjaushankkeen projektipankkiin johon listautuvat asiat joita korjausten toteutuksessa tulee erityisesti valvoa.

Korjaussuunnitelmia arvioidaan rakennusosittain terveyshaitan poistumisen kannalta siten että saavutetaan altistumisolosuhteen arviointi menetelmässä esitetyt tasot 1 tai 2 rakennusten tavoiteltujen käyttöikien ajan. Mikäli suunniteltu rakennuksen käyttöiän tarve on korjausten jälkeen vähemmän kuin yksi vuosi ja tavoitellaan siirtymistä altistumisolosuhteen tasolta 4 vain tasolle 3, tulee sekin olla käyttäjien, työterveyshuollon ja viranomaisten hyväksymä.

Hanke valmistuu vuoden 2017 lopussa. Korjaussuunnitelmien tarkastustyökalu on tarkoitettu kaikkien osapuolten käyttöön vauriorakennusten korjaushankkeissa (rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, sisäilmaryhmät, tutkijat, käyttäjät jne.).

Hankkeen vastuuhenkilö
Helmi Kokotti

Hanketiedot

 • HakijaSuomen Sisäilmakeskus Oy
 • ToteuttajaSuomen Sisäilmakeskus Oy
 • Lisätietoja
 • Helmi Kokotti
  helmi.kokotti@sisäilmakeskus.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-03-01 00:00:00.0 - 2017-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-04-11 00:00:00.0
  29000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 36630.0 euroa

Aiheluokitus