117139 Tutkimus

Yksilöllisen riskiprofiilin mukaisen alaselkäkivun hoitomallin vaikuttavuus työterveyshuollossa. Ryvässatunnaistettu kontrolloitu tutkimus

2017-12-13 09:45:32.868

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko yksilöllisen riskiprofiilin mukaisen selkäkivun hoitomallin käyttöönotto työterveyshuollossa vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Tutkimukseen soveltuvat kaikki 18-65 -vuotiaat alaselkäkipupotilaat, joilla ei ammattilaisen arvion mukaan ole kivun taustalla kiireellistä tutkimusta tai hoitoa edellyttävää vakavaa tautia. Tutkimukseen tulee osallistumaan arviolta noin 600 potilasta. Työterveyshuollon yksiköt (yhteensä 29 yksikköä ympäri Suomea) on satunnaistettu toimimaan joko uuden hoitomallin tai normaalin hoitokäytännön mukaisesti. Hoitomallin omaksumista tehostetaan kouluttamalla työterveyshuollon yksikköjen henkilökuntaa ja tarjoamalla heille käyttöön uusia menetelmiä (Start-selkäkysely, työkyvyttömyysriskiä arvioiva Örebron kysely ja kääntämämme kokonaisvaltaisesti painottunut alaselkäkivun potilasopas).
Hoitomallissa voidaan tarjota potilaille yksilöllisempää hoitoa kunkin potilaan tarpeeseen ja tutkimuksista saatuun vaikuttavuuteen perustuen. Aktiiviyksikköjen ammattilaiset (lääkärit ja työfysioterapeutit) saavat alkuun 4 päivän tehokoulutuksen ja jokaiseen yksikköön järjestetään lisäkoulutusta.

Pyrimme lopuksi arvioimaan miten työterveyshuoltoyksikköjen toiminnan kehittäminen on onnistunut ja mitkä tekijät ovat sitä edesauttaneet ja miten sitä voisi parantaa. Verrokkiryhmän yksiköille pyritään järjestämään tutkimuksen loppumisen jälkeen koulutus uuteen hoitomalliin, mikäli se osoittautuu toimivaksi ja vaikuttavaksi.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jaro Karppinen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Jaro Karppinen
  030 474 2076
  jaro.karppinen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-09-15 00:00:00.0 - 2019-09-30 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-09-30 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-05-02 00:00:00.0
  78000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 113327.0 euroa

Aiheluokitus

 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.2. toimintamallien kehittäminen
  -4.3. arviointimallien kehittäminen
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.1. tuki- ja liikuntaelinsairauksien syyt ja syntymekanismit
 • selkäkipu , selkäkipu