117317 Tutkimus

Työdatan hiljaiset signaalit: Menetelmä työkäytäntö- ja poissaoloprofiilien tunnistamiseen ja näiden yhteyksien tutkimiseen.

2018-01-08 11:49:20.839

Tavoitteena on kehittää “Työdatan hiljaiset signaalit” -menetelmä jatkuvan muutoksen hallintaan. Hankkeen tutkimuskohteena ovat ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön opetustapahtumat ja poissaolot. Opetustapahtumia ovat mm. lähiopetustunnit, opettajaverkoston laajuus, opiskelijoiden määrä, digitaalisen opetusvälineen käyttö, arviointi ja matkat, jotka ovat ns. objektiivista tietoa. Aineistona käytetään jatkuvasti kertyvää järjestelmälokidataa, josta tunnistetaan datalähtöisesti työkäytäntö- ja poissaoloprofiileja.
Analyysiä ohjaa viisi erilaista työhyvinvoinnin mallia. Menetelmä kehitetään kolmen tehtävän avulla. Ensiksi yhdistetään organisaation eri tietojärjestelmistä peräisin olevaa työdataa yhteen tutkimustietovarantoon. Toiseksi määritellään työkäytäntö- ja poissaoloprofiileja tunnistamalla varannosta esimerkiksi aikasarjahahmoja tiedon louhinnan keinoin. Kolmanneksi tutkitaan työkäytäntö- ja poissaoloprofiilien välistä yhteyttä. Tietovarannon analyysi ja tulkinta tehdään yhteiskehittelyn keinoin kohdeorganisaation kanssa. Menetelmä edustaa uutta työterveysteknologiaa, jossa yhdistyvät organisaation tutkimus, tiedonlouhinta ja tekoälymenetelmät. Työkäytäntöprofiilit perustuvat työn objektiivisiin piirteisiin ja ovat sovellettavissa toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Menetelmä mahdollistaa varhaisen tuen uudella tavalla kohdistamalla huomion varhaisessa vaiheessa työkäytäntöihin nykyisten mallien kohdistuessa yksilöön.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Kalliomäki-Levanto

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Tiina Kalliomäki-Levanto
  030 474 2930
  tiina.kalliomaki-levanto@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-01-01 00:00:00.0 - 2019-08-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-08-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-07 00:00:00.0
  83000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 138949.0 euroa