117321 Tutkimus

Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö

2017-11-22 13:16:50.496

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia nuorten työntekijöiden työterveyshuollon palvelujen käyttökuvioita ja työterveyshuollon palveluiden käytön yhteyttä myöhempään lyhyt- tai pitkäkestoisiin mielenterveyssyistä (ICD-10 F00-F99) johtuviin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat Helsingin kaupungin 18–34-vuotiaat työntekijät (N=noin 12 000 per vuosi), joiden työterveyshuollon palveluiden käyttöä, lyhyitä ja pitkiä sairauspoissaoloja ja myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä seurataan rekistereistä 2000-luvun alusta vuoteen 2016 saakka.

Tutkimushankkeen asetelmat perustuvat todellisessa käytännön työelämässä ja työterveyshuollon arjessa kerättyihin tietoihin. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevät ja sairaanhoitokäynnit sekä myös lyhyiden sairauspoissaolojen diagnoositiedot sisältävä aineisto on ainutlaatuinen Suomessa ja kansainvälisesti, ja nyt ensimmäistä kertaa tutkimuskäytössä. Suomessa on tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläkkeitä ja lisätä työvuosia. Koko kolmikantainen työterveyshuoltotoiminta, päättäjät ja alan koulutus hyötyvät tutkimuksen tuottamasta uudesta tiedosta, jota voidaan hyödyntää työkyvyn tukemistyössä.

Hankkeen tuloksia julkaistaan viiveettä hankkeen kuluessa Helsingin kaupungin seminaareissa sekä kansainvälisillä ja kotimaisilla foorumeilla, ja tuloksia käytetään kattavasti myös alan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anne Kouvonen

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos
 • ToteuttajaHelsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos
 • Lisätietoja
 • Anne Kouvonen
  anne.kouvonen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-04-01 00:00:00.0 - 2020-02-28 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2020-02-28 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-07 00:00:00.0
  147000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 209870.0 euroa