117326 Kehittämisavustus

Asiakaslähtöisen tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen: Hyvinvoiva henkilökunta tuottaa hyvän asiakaskokemuksen.

2017-10-25 13:55:43.227

Hankkeella kehitetään VITAn asiakaslähtöistä tunneilmastoa ja toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että koko VITAn vakituinen henkilökunta, noin 85 ihmistä osallistuu hankkeeseen. Hankkeessa edistetään kahta asiaa, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Ensimmäisenä on VITAn sisäinen henki ja toimintakulttuuri: minkälaista sisäistä tunneilmastoa tavoittelemme? Mitkä asiat vaikuttavat jaksamiseen ja hyvinvointiin? Toisena tärkeänä asiana on asiakaskokemus: minkälaisia tunteita haluamme asiakkaidemme kokevan, kun he ovat kanssamme tekemisissä?

Hanke käynnistettiin koko henkilökunnan starttitilaisuudella syyskuussa 2017. Varsinainen kehitystyö tehdään kuuden erisisältöisen työpajan ja niitä seuraavien välitehtävien avulla kevään 2018 aikana. Jokainen vitalainen osallistuu kuuteen erilaiseen työpajaan ja testaa oppimiaan asioita välitehtävien avulla. Koska henkilökuntaa on kaikkiaan 85, se jaetaan kolmeen ryhmään, jolloin työpajojen yhteismääräksi tulee 18 kappaletta. Ulkopuoliset asiantuntijat vastaavat interventioiden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinneista.

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluu asiakkaan puolelta neljä henkilöä ja asiantuntijoiden puolelta kaksi henkilöä. Hankeen etenemistä seurataan välikyselyiden avulla kevään ja syksyn aikana 2018. Hankkeen loppuarviointi ja yhteenveto tehdään vuoden 2019 alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heikki Hurme

Hanketiedot

 • HakijaVita-Terveyspalvelut Oy
 • ToteuttajaEmergy Oy
 • Lisätietoja
 • Heikki Hurme
  0408094623
  heikki.hurme@vita.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-09-29 00:00:00.0 - 2018-11-30 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-11-30 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-10-05 00:00:00.0
  23450.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 46900.0 euroa