117331 Tutkimus

Henkilöstöpainotteisuus strategiakäytännöissä ja tuloksellisuus

2017-11-21 16:13:16.665

Henkilöstöpainotteisuus strategiakäytännöissä ja tuloksellisuus on tutkimushanke, jossa analysoidaan yritysten johdon ja omistajien harjoittamien strategisten käytäntöjen yhteydet henkilöstötuottavuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen. Hankkeessa tutkitaan satunnaisotannalla valittujen 400 yrityksen strategiset linjaukset tuote-, asiakas-, kilpailija- ja resurssitekijöiden (mukaan lukien henkilöstö) suhteen sekä suhteutetaan nämä liiketoiminnallisen tehokkuuden ja julkisen organisaation tuottavuuden tunnuslukuihin. Strategisten linjausten osalta painotetaan henkilöstöön kohdistuvia päätöksiä ja johtamiskäytänteitä sekä analysoidaan niihin vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä tuloksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa sovelletaan aineettomaan pääomaan perustuvaa strategia-näkemystä. Tämän mukaisesti liiketoiminta voi osaamispainotteisessa taloudessa olla tehokasta vain jos strategiatyössä henkilöstö nähdään keskeisenä arvoa lisäävänä tekijänä, jonka osaaminen, terveys, motivaatio sekä sisäiset ja ulkoiset suhteet tukevat liiketoimintaa. Tutkimuksen asetelma on kokonaisvaltainen. Sekä kansainvälisen tutkimuksen että eritoten suomalaisen työelämän kehittämisen kannalta asetelma on uusi. Usein työelämän tutkimus ja kehittäminen keskittyvät asiantuntijatoimintoihin (esim. työturvallisuus, työhyvinvointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen), kun taas tässä tutkimuksessa ydin on johdon strategiatyö ja sen johtaminen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Guy Ahonen

Hanketiedot

 • HakijaIntangibles Management Finland Oy
 • ToteuttajaIntangibles Management Finland Oy
 • Lisätietoja
 • Guy Ahonen
  0500477727
  guy.ahonen@professori.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-01-01 00:00:00.0 - 2018-09-30 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-09-30 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-07 00:00:00.0
  30000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 83400.0 euroa

Aiheluokitus