117336 Kehittämisavustus

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n henkilöstö työkulttuurin kehittäjänä, ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottajana ja alueen elinvoiman rakentajana

2017-12-22 07:58:10.927

Järvi-Saimaan Palvelut Oy rakentaa alueen elinvoimaa ja menestystä panostamalla henkilön osaamiseen ja sen kehittämiseen. Uskomme, että menestys tulee työnilosta ja kehittämisen kulttuurista. Siitä, että ihmisillä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä, etsiä uudenlaisia tapoja työn sisällön ja osaamisen rikastamiseen. Muuttuvassa työelämässä sen katsotaan olevan avaintekijöitä. Asiakkaiden odotukset ja vaatimukset tulevat nousemaan, asiakaskokemus nousee keskiöön. Maakuntauudistus tulee mullistamaan myös kuntien teknisillä sektoreilla tehtävää työtä. Tämä työ on koettu perinteisesti tukipalveluiksi, joissa asiakasrajapintaa ei ole tarvinnut huomioida. Tämä on leimannut kaikkia matalan tuottavuuden työtehtäviä. Muutos on mahdollista tehdä, mutta tämä tarkoittaa samalla hyvin voimakasta panostusta kehittämisen kulttuurin omaksumiseen ja keskittymistä hyvän asiakaskokemuksen luomiseen, työskentelyä siten, silloin ja siellä, että asiakas hyötyy siitä eniten. Halu kehittämiseen ja hyvän asiakaskokemuksen luomiseen on noussut esille erityisesti henkilöstön kanssa käydyissä ryhmäkehityskeskusteluissa. Niiden voi nähdä vaikuttavan suoraan työniloon ja –innostukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Simo Kaksonen

Hanketiedot

 • HakijaJärvi-Saimaan Palvelut Oy
 • ToteuttajaTamora Oy
 • Lisätietoja
 • Simo Kaksonen
  044-417 5243
  simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-10-02 00:00:00.0 - 2018-08-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-08-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-10-05 00:00:00.0
  26004.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 52008.0 euroa