117381 Matkastipendi

FireFit-hanke: Kuinka edistää palomiesten terveyttä ja fyysistä toimintakykyä tietokonepohjaisen fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän avulla.

ICOH, 32nd International Congress on Occupational Health 2018, ICOH, Faculty of Occupational Medicine, Royal College of Physicians of Ireland, 29.4.2018-4.5.2018, Dublin, Irlanti.

2017-11-24 10:19:07.314

Tavoitteena on esitellä 29.4.-4.5.2018 Dublinissa Työterveyshuollon kongressissa (International Congress on Occupational Health; ICOH) Suomessa kehitetyn palo- ja pelastushenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto ja seurantajärjestelmän käytettävyyttä ja sen kehittämistarpeita tulevaisuudessa. Esityksessä korostuu järjestelmän käytettävyys pelastuslaitosten ja heidän työterveyshuoltojensa yhteisenä välineenä fyysisen toimintakyvyn varhaisessa ylläpitämisessä ja edistämisessä työuran kaikissa vaiheissa. Hakija on kutsuttuna esittäjänä ikääntymistä ja interventioita käsittelevässä sessiossa, jossa on esiintyjinä myös muualta Euroopasta. Kongressissa saatuja kokemuksia ja tietoja voidaan heti sen päätyttyä hyödyntää menetelmän jatkokehittämisessä ja soveltamisessa työterveyshuoltojen ja pelastuslaitosten toimintaan muun muassa koulutustilaisuuksien yhteydessä. Kongressista saatujen kehittämisideoiden myötä järjestelmää voidaan soveltaa paremmin myös muille fyysisesti kuormittaville aloille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sirpa Lusa

Hanketiedot

 • HakijaLusa Sirpa
 • ToteuttajaLusa Sirpa
 • Lisätietoja
 • Sirpa Lusa
  0405229754
  sirpa.lusa@ttl.fi
 • ICOH, 32nd International Congress on Occupational Health 2018, ICOH, Faculty of Occupational Medicine, Royal College of Physicians of Ireland, 29.4.2018-4.5.2018, Dublin, Irlanti.
 • Toteutusaika
 • 2018-04-29 00:00:00.0 - 2018-05-07 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-05-07 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-14 00:00:00.0
  1000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3100.0 euroa

Aiheluokitus