117451 Kehittämisavustus

Kohtaaminen työyhteisössä - Pelin rakentaminen ja toteutus

2018-01-07 00:48:34.308

Projektin tavoitteena on kokeilla uutta tapaa kehittää kohtaamistaitoja Reumaliitossa. Hankkeessa luodaan Reumaliitolle hyvän kohtaamisen malli, jota voidaan hyödyntää Reumaliiton sisällä sekä yhteistyösuhteissa ja suhteissa jäsenyhdistyksiin. Tavoitteena on luoda pelin avulla ympäristö, jossa avoimen keskustelun kautta innostutaan työyhteisön kehittämiseen, laajennetaan ihmisten näkemystä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle sekä luodaan ”tekoja arkeen” ilmapiiri. Hankkeen vaikuttavuuden tavoite on saada hyvien kohtaamisten malli jalkautettua arkeen niin, että se on sisäistetty ja että toimintatavat muuttuvat käytännössä.

Hankkeen menetelminä hyödynnetään fasilitointia ja ryhmätyömenetelmiä. Työpajoissa suunnitellaan ja käsikirjoitetaan kuhunkin teemaan sopivat pelikysymykset ja vastausvaihtoehdot. Joihinkin kysymyksiin voidaan toteuttaa videosyöte.

Hankkeen tulokset ja onnistumisen arviointi tehdään lokakuussa 2018. Muutostaidossa työstä vastaavana konsulttina toimii Sami Sarén. Pelifasilitoinnin osalta tukitiiminä toimii Tomi Viitala, Kari Malinen, Tiina Savolainen ja Sami Sarén. Sovellettava tutkimus muun muassa: Kapp, K. M., Blair, L. & Mesch, R. 2014. The Gamification of Learning and Instruction. Fieldbook. San Francisco, CA: Wiley. Saunders, D., Coote, A. & Croocall, D (Eds) 1987.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anni Sinikka Pyy

Hanketiedot

 • HakijaSuomen Reumaliitto ry
 • ToteuttajaMuutostaito Oy
 • Lisätietoja
 • Anni Sinikka Pyy
 • Toteutusaika
 • 2017-12-20 00:00:00.0 - 2018-10-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-10-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-12-21 00:00:00.0
  9300.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18600.0 euroa