117453 Kehittämisavustus

KOE! Toimijuusjohtaminen uudistuvan toimintakulttuurin tukena - tuotteistamishankkeen pilotointi Pitkäniemen sairaalassa

2018-01-03 11:13:48.633

Hankkeessa luodaan yksikköön uutta, identiteettityöhön perustuvaa tapaa toimia niin johtamisessa, työyhteisössä kuin työssä sekä vahvistetaan kaikkien johtamistyötä tekevien johtajaidentiteettiä. Uuden luomiseen osallistuvat kaikki johtamisen toimijat: esimiehet (osastonhoitajat) sekä johtoryhmän jäsenet. Uudistustyö tehdään sekä työpajoissa että niiden väliin jäävissä kehitystehtävissä.

Hanke toteutetaan helmi - lokakuussa 2018 siten, että siinä on kaksi säiettä, jotka yhdistyvät lokakuussa pidettävässä synteesipajassa. Lisäksi prosessin alussa ulkopuolinen toimija pitää jokaisen osallistujan kanssa orientaatiokeskustelut, joiden pohjalta toimija kykenee määrittämään työpajoissa työstettävät teemat. Ensimmäinen säie muodostuu osastonhoitajien työpajoista. Osastonhoitajat jaetaan kahteen kahdeksan hengen ryhmään ja kullekin pidetään kuusi työpajaa. Kunkin työpajan jälkeinen kehittämistehtävä toimii sekä syventävänä että seuraavaan pajaan orientoivana tehtävänä. Toisena säikeenä johtoryhmä työskentelee neljässä työpajassa vastaavin periaattein. Viimeinen, kaikille yhteinen työpaja lokakuussa on synteesin muodostava työpaja.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Lepistö

Hanketiedot

 • HakijaPirkanmaan sairaanhoitopiiri Psykiatrian toimialue
 • ToteuttajaID Mahlakaarto Oy / salme@mahlakaarto.fi
 • Lisätietoja
 • Sari Lepistö
  sari.lepisto@pshp.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-02-01 00:00:00.0 - 2018-10-15 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-10-15 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-12-21 00:00:00.0
  15000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30000.0 euroa