118038 Matkastipendi

Vasta valmistuneiden nuorten aikuisten kokemuksia työyhteisöön kuulumisesta vuorovaikutuksessa ja suhteissa rakentuvana ilmiönä

The 9th Nordic Work Life Conference, Work Research Institute Oslo, Akershus University College of Applied Sciences ja Fafo Institute for Labour and Social Research, 13.-15.6. 2018, Oslo, Norja.

2018-02-21 14:29:26.462

Pidän suullisen esitelmän 13.-15.6.2018 järjestettävässä Nordic Work Life-konferenssissa Oslossa. Esitelmäni otsikko on "Communication, relationships and belonging to a workplace - Young professionals’ experiences in their first job after graduation". Tarkastelen nuorten asiantuntijoiden kokemuksia vuorovaikutuksesta, vuorovaikutussuhteista ja työyhteisöön kuulumisesta heidän ensimmäisessä työpaikassa valmistumisen jälkeen. Kuvaan esitelmässä esimerkkien kautta nuorten asiantuntijoiden kokemuksia työyhteisöissään. Esittelen myös aineistonkeruutapaani, jonka toteutin haastattelemalla teknologiavälitteisesti (sähköpostitse, puhelimitse tai ääniviestien kautta) nuoria asiantuntijoita toistuvasti 6-10 kertaa, 4-8 kuukauden ajan 2-3 viikon välein. Aineiston analyysissä on käytetty grounded theory -menetelmää. Tutkimusten tulosten pohjalta saadaan syvempi ymmärrys nuorten asiantuntijoiden moninaisista kokemuksista heidän siirtyessä opinnoista työelämään. Osatutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää työyhteisöjen käytänteitä, vuorovaikutusta ja hyvinvointia keskittymällä työyhteisöön kuulumisen ja vuorovaikutussuhteiden tason tarkasteluun. Esitelmä on osa artikkeliväitöskirjani 2. osatutkimusta. Esitelmästä saamani palaute ja uudet näkökulmat edesauttavat koko väitöskirjatyöni edistymistä. Kyseessä on pohjoismaissa järjestettävä työelämän tutkimuksen konferenssi, jolloin se tarjoaa mahdollisuuden myös verkostoitua muiden työelämän tutkijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Rajamäki

Konferenssiesitys nuorten asiantuntijoiden kokemuksista ensimmäisissä työpaikoissaan

2018-09-17 13:26:20.62

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettava Sari Rajamäki osallistui Oslossa 13.-15.6. 2018 järjestettyyn Nordic Work Life -konferenssiin. Konferenssi tarjosi Rajamäelle mahdollisuuden verkostoitua muiden työelämän tutkijoiden kanssa ja saada palautetta käynnissä olevasta väitöskirjatutkimuksestaan. Työsuojelurahasto tuki Rajamäen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Rajamäki piti konferenssissa esityksen vastavalmistuneiden nuorten asiantuntijoiden kokemuksista vuorovaikutuksesta, vuorovaikutussuhteista ja työyhteisöön kuulumisesta ensimmäisessä työpaikassa valmistumisen jälkeen. 

Rajamäki esitteli konferenssissa myös aineistonkeruutaan, jonka hän toteutti haastattelemalla nuoria asiantuntijoita teknologiavälitteisesti – sähköpostitse, puhelimitse tai ääniviestien kautta – toistuvasti 6-10 kertaa, 4-8 kuukauden ajan 2-3 viikon välein. Rajamäki käytti aineistonsa analyysissa grounded theory -menetelmää. 

Rajamäen konferenssiesityksen sisältö käsitteli hänen artikkeliväitöskirjansa 2. osatutkimusta. Rajamäen tutkimusaineiston analyysi on vielä kesken ja hän esitteli Oslossa alustavia tuloksia. Tutkimuksen valmistuttua se tarjoaa syvemmän ymmärryksen nuorten asiantuntijoiden moninaisista kokemuksista heidän siirtyessään opinnoista työelämään. 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Hanketiedot

 • HakijaRajamäki Sari
 • ToteuttajaRajamäki Sari
 • Lisätietoja
 • Sari Rajamäki
  0504141013
  sari.v.p.rajamaki@jyu.fi
 • The 9th Nordic Work Life Conference, Work Research Institute Oslo, Akershus University College of Applied Sciences ja Fafo Institute for Labour and Social Research, 13.-15.6. 2018, Oslo, Norja.
 • Toteutusaika
 • 2018-06-13 00:00:00.0 - 2018-06-18 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-06-18 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-02-05 00:00:00.0
  450.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 450.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2018-08-01 00:00:00.0

Aiheluokitus