118055 Tutkimus

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu

2018-03-27 10:28:14.287

Hankkeessa analysoidaan nuorten aikuisten ammatillisen sosiaalisen median käytön yhteyttä työn imuun. Nuorilla aikuisilla tarkoitetaan 1980-1990-luvulla syntynyttä sukupolvea, joka on käyttänyt internetiä jo nuoruudessa ja ottaneet varhain osaa erilaisiin verkkoyhteisöihin. Nämä nuoret käyttäjät ovat avainasemassa, kun sosiaalisen median käyttö työelämässä lisääntyy.

Sosiaaliset verkostot ja sisältöjen jakaminen sosiaalisessa mediassa voivat olla arvokas resurssi työssä ja työhyvinvoinnissa. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa, joka auttaa ymmärtämään ammatillisen sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia ja riskejä työelämässä. Tutkimuksessa kerätään fokusryhmähaastatteluaineisto sekä kyselyaineisto viiden asiantuntijaorganisaation edustajilta. Hanke kerää myös kansallisen vertailuaineiston työssäkäyvistä nuorista aikuisista.

Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva nuorten työntekijöiden ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä ja sen yhteydestä työn imuun. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa yrityksille siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää työhyvinvoinnin edistämiseen ja kuinka siihen liittyviä riskejä voidaan välttää. Lisäksi tutkimus tuo yhteiskunnallisesti uutta tietoa ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä työelämäkontekstissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Atte Oksanen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • ToteuttajaTampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Lisätietoja
 • Atte Oksanen
  050 318 7279
  atte.oksanen@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-08-01 00:00:00.0 - 2020-08-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2020-08-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-03-20 00:00:00.0
  183500.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 305000.0 euroa