118109 Tutkimus

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo - perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi

2018-05-28 12:36:20.37

Hankkeen tavoite on kehittää turvallisuusjohtamista ja alentaa tapaturmataajuutta tilanteessa, jossa työntekijät ovat suorittaneet rakennusalan ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa. Hanke tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa työtapaturmista ja niiden estämisestä; työvälineen turvallisuusjohtamiseen, riskien tunnistamiseen ja onnettomuuksien estämiseen sekä uusia perehdytyskäytäntöjä, jotka parantavat työntekijöiden turvallisuutta rakennusalalla. Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään kehittävää työntutkimusta, kehittämistyöpajoja sekä etnografisia aineistonkeruumenetelmiä, kuten havainnointi- ja haastattelumenetelmiä. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä laajasti sekä rakennusalan turvallisuuden parantamisessa että muiden alojen turvallisuuden kehittämisessä. Mukana olevat yritykset hyödyntävät uusia työkaluja ja menetelmiä jo hankeaikana turvallisuusjohtamisessaan ja sisäisessä kehitystyössä. Tulokset ovat koko rakennusalan käytettävissä ja sovellettavissa erilaisilla työmailla (infra-, korjaus-, uudisrakentaminen) ja tuoteteollisuudessa Suomessa ja ulkomailla niin pienten, keskisuurten kuin isojenkin yritysten toiminnassa. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa muiden alojen toimintaan, mm. laivanrakennusteollisuuteen tai konepajateollisuuteen. Hankkeessa saatuja tuloksia julkaistaan hankkeen edetessä hankeaikataulun ja viestintäsuunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan syksyllä 2018. Lopulliset tulokset hankkeen päättyessä maaliskuussa 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heidi Husari

Hanketiedot

 • HakijaSuomen Rakennusmedia Oy
 • ToteuttajaMittaviiva Oy
 • Lisätietoja
 • Heidi Husari
  0408312829
  heidi.husari@rateko.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-02-19 00:00:00.0 - 2020-03-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2020-03-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-04-24 00:00:00.0
  77000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 143400.0 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • -6.2. turvallisuuden yhteys tuottavuuteen
 • 9. Työolojen taloudelliset vaikutukset
 • -9.2. työympäristön yritystaloudelliset vaikutukset
  -9.3. työsuojelun taloudelliset ohjauskeinot