118111 Konferenssi tai seminaari

Nuori Mieli Työssä - S-ryhmätasoinen nuorten työntekijöiden hyvän työelämän kehittämisohjelma

2018-05-22 15:17:52.008

S-ryhmän ja Työeläkevakuutusyhtiö Elon vetämän Nuori Mieli Työssä –ohjelman tavoitteina on tukea nuorten siirtymävaihetta opiskelusta työelämään sekä työelämään kiinnittymistä, kehittää nuorten työelämätaitoja ja valmiuksia, lisätä organisaation tietoisuutta ja esimiesten osaamista nuorten työelämäodotuksista, motivaatiosta ja valmiuksista sekä kehittää nuorten taitoja itsensä johtamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja työkykyä ylläpitävien elintapojen edistämisessä.

Nuori Mieli Työssä - kutsuvierasseminaarin 23.8.2018 ensisijainen tavoite on julkistaa Työterveyslaitoksen toteuttaman Nuorten työelämäodotukset -kyselyn tulokset ja vaikuttaa yritysten käsityksiin nuorten työntekijöiden tarpeista ja johtamisodotuksista liittyen työelämän ensiaskeliin ja työmotivaatioon. Kysely on toteutettu helmi-huhtikuun aikana S-ryhmän nuorten alle 25-vuotiaiden työntekijöiden sekä Barona/Opteamin nuorten vuokratyöntekijöiden keskuudessa.
Seminaarin avulla pyritään herättämään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua työelämän murroksesta, nuorten muuttuneesta työelämäkäsityksestä ja siitä, miten työnantajat ovat varautuneet nuorten odotuksiin. Jotta osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen taataan tulevaisuudessakin, erityisesti toimialoilla, jotka pääosin tarjoavat osa-aikaista työtä, tulee tätä keskustelua käydä laajasti yritysten liiketoimintajohdon, HR-johdon sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjien ja tuottajien kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna-Mari Myllynen

Hanketiedot

 • HakijaS-ryhmä
 • ToteuttajaS-ryhmä
 • Lisätietoja
 • Sanna-Mari Myllynen
  010 7680312
  sanna-mari.myllynen@sok.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-03-01 00:00:00.0 - 2018-10-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-10-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-03-20 00:00:00.0
  7600.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 54098.0 euroa