118113 Tutkimus

Yhteensattumia - uudistumisen paikat sidoksisessa ja digitalisoituneessa työssä

21.6.2018

Yhteensattumat ovat arkea 2010-luvun sidoksisessa ja digitalisoituneessa työelämässä: riippuvuuksien määrä eri osapuolten välillä on kasvanut ja digitaalinen ympäristö tuo asioita yhteen uudella tavoin. Yhteensattumat ovat usein ratkaisevassa asemassa uusien luovien ratkaisujen taustalla. Yllättävä kohtaaminen toimistohotellissa tai verkossa voi olla avain uuteen.

Hankkeessa tunnistetaan yhteensattumien paikkoja asiantuntijatyöpaikoilla ja kehitetään työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin. Hankkeessa luodaan myös parempia edellytyksiä psykologiselle turvallisuudelle, joka tukee yhteensattumien mukanaan tuomien ideoiden ja ongelmien jakamista ja uuteen tarttumista.

Tutkimus pohjautuu neljältä asiantuntijatyöpaikalta kerättäviin laadullisiin ja määrällisiin aineistoihin (haastattelut, minikyselyt ja yhteisöllinen tiedontuotanto). Lisäksi hyödynnetään vuonna 2018 kerättävää työolotutkimusta, jonka pohjalta kartoitetaan psykologista turvallisuutta ja sen yhteyttä uudistavaan toimintaan.

Hanke tuottaa tuoretta tietoa ja uusia ratkaisuja yhteensattumien hyödyntämisestä (serendipisyys) sekä psykologisesta turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta. Nämä edistävät työpaikkojen uudistumista ja tätä kautta työn tuottavuutta. Lisäksi vahvempi ymmärrys yhteensattumien merkityksestä omassa työssä sekä psykologisen turvallisuuden lisääntyminen heijastuvat myönteisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2021.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Toivanen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Minna Toivanen
  0304742665
  minna.toivanen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2018 - 31.3.2021
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.5.2018
  148 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 273 149 euroa