118114 Tiedotuskampanja

Aivotyö toimivaksi hoitoalalla

2018-05-03 13:17:24.437

Viestintäkampanjan lähtökohtana on Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke ”Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä”, jossa tartuimme hoitotyön uudenlaisiin kuormitustekijöihin. Hoitotyöstä on tullut yhä enemmän aivotyötä: asioiden huomaaminen, usean asian tarkkailu, lukeminen, kirjoittaminen, muistaminen, ongelman ratkaisu ja päätöksenteko ovat arkipäivää. Työssä käytetään lukuisia tietoteknisiä järjestelmiä ja työvälineiden, tietojen, taitojen ja toimintatapojen päivittäminen on jatkuvaa. Myös aivoja kuormittavat työolosuhteet ovat yleisiä hoitotyössä: häiriöt, keskeytykset ja tietotulva ovat arkipäivää.
Olemme kehittäneet Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa hoitotyöhön hyviä toimintatapoja ja pelisääntöjä Työterveyslaitoksen kehittämän Aivotyö toimivaksi -mallin avulla. Tuomme viestintäkampanjalla syksystä 2018 alkaen kaikkien ulottuville kognitiivisen ergonomian tietoa hoitotyön näkökulmasta, hyvän kognitiivisen ergonomian esimerkkejä hoitoalalta, konkreettisten toimintatapojen koosteita sekä hoitotyötä sujuvoittavia näkökulmia hoitotyön työyhteisöille, johtajistolle, päättäjille, yhteistyötahoille sekä asiakkaille. Linkki Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeeseen: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116505. Linkki raporttiin: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116505#materials

Hankkeen vastuuhenkilö
Virpi Kalakoski

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Virpi Kalakoski
  030 474 2242
  virpi.kalakoski@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-03-01 00:00:00.0 - 2019-01-15 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-03-20 00:00:00.0
  11858.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 33515.0 euroa