118141 Tutkimus

Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa

13.6.2018

Taloushallinnon robotisaatio muuttaa työtä sekä edellyttää työyhteisöiltä jatkuvaa oppimista ja organisaatioilta osaamisen kehittymisen tukemista. Hankkeessa tutkitaan taloushallinnon organisaatioiden robotisaatiomuutokseen liittyviä yhteisöllisiä osaamiskäytäntöjä keskittyen erityisesti siihen, miten robotiikkaa opitaan käyttämään työssä ja mitkä tekijät edistävät työntekijöiden toimijuutta muutoksessa. Hanke tuottaa uutta tietoa yhteisöllisen oppimisen käytännöistä ja merkityksestä teknologiamuutoksessa: millaiset osaamis- ja tietokäytännöt ovat keskeisiä ja miten ne tukevat henkilöstön toimijuutta ja asiantuntijuutta.

Hanke on laadullinen toimintatutkimus; aineistoa kerätään haastatteluilla ja työpajatyöskentelyllä. Hanke tuottaa tietoa siitä, miten ohjelmistorobotiikka omaksutaan osaksi työtä ja työyhteisön toimintatapoja. Tulokset tuovat näkyväksi usein piiloon jääviä osaamis- ja tietokäytäntöjä, jotka ovat keskiössä muutoksessa ja uuden osaamisen kehittymisessä. Hanke tuottaa tietoa paitsi siitä, miten robotisaatiomuutostilanteessa yhteisöllisesti opitaan, myös siitä, miten yhteisöllisiä osaamis- ja tietokäytäntöjä voidaan työpaikoilla tukea. Yhteisöllisten osaamiskäytäntöjen ja osaamisen kehittymisen tarkastelu tuo myös keskiöön henkilöstön toimijuuden: millaiset ovat työntekijöiden toimintamahdollisuudet teknologiamuutoksessa ja miten toimijuutta tuotetaan työyhteisön käytännöissä.

Hankkeen tulokset julkistetaan syksyllä 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kirsi Heikkilä-Tammi

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Kirsi Heikkilä-Tammi
  050 420 1532
  kirsi.heikkila-tammi@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 1.11.2018 - 31.10.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.5.2018
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 145 001 euroa