118146 Tutkimus

Työkalupakki turvallisuussuorituskyvyn mittareiden potentiaalin lunastamiseksi (SafePotential) (Safera)

25.9.2018

Työpaikkojen turvallisuuteen liittyvän mittaustiedon määrä on räjähtänyt. Monet haasteet estävät tämän tiedon potentiaalin lunastamista. Mittarit ovat irrallisia toisistaan ja kokonaiskuva työturvallisuuden parantamiseen liittyvistä tekijöistä jää epäselväksi. Tämä projekti vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mikä on turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen ja erityisesti sen hyödyntämisen kypsyystila? 2. Miten turvallisuussuorituskykyä voidaan mallintaa ja ennakoida kausaalisuhteita esittävien karttojen avulla? 3. Miten erityyppistä mittaustietoa voidaan yhdistää, visualisoida ja tukea tietojärjestelmien avulla, jotta tieto tukisi paremmin proaktiivista turvallisuusjohtamista ja tarjoaisi ymmärrystä turvallisuussuorituskyvystä eri tarkastelutasoilla, ts. organisaation, toimialan ja yhteiskunnan tasoilla? Tutkimuksessa sovelletaan mixed method lähestymistapaa. Toiminta-analyyttiset case-tutkimukset muodostavat keskeisen rungon toteutukseen. Projektin avaintuloksia ovat: 1) Turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen kypsyysanalyysi, 2) Turvallisuussuorituskyvyn kartat, jotka havainnollistavat turvallisuussuorituskyvyn rakentamisen syy-seuraussuhteita ja paljastavat nykyisen mittaamisen kattavuuden, 3) Työkalupakki mittaustiedon potentiaalin lunastamiseksi. Projekti alkaa joulukuussa 2018 ja sen tulokset valmistuvat kesäkuuhun 2021 mennessä. Projekti kuuluu Saf€ra-ohjelmaan ja sen yhteistyöyliopistot ovat Technical University of Crete (TUC) ja University of Belgrade (UoB).

Hankkeen vastuuhenkilö
Aki Jääskeläinen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Aki Jääskeläinen
  050 326 1113
  aki.jaaskelainen@tut.fi
 • Toteutusaika
 • 1.12.2018 - 30.6.2021
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.6.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.9.2018
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 263 500 euroa