118151 Kehittämisavustus

Innovatiivisen tiimimallin integroiminen fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaan

2018-05-22 16:09:20.855

Fulmore Oy:n kehittämishankkeen tavoitteena on integroida innovatiivinen tiimimalli osaksi hiljattain fuusioituneen kasvuyrityksen toimintaa. Perinteinen linjaorganisaatio ei enää pysty vastaamaan ajan ja toimialan haasteisiin ja yrityksellä on selkeä tarve luoda aidosti uudenlainen, tiimiorganisaatioon perustuva työkulttuuri. Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, jota toimiva tiimi tarvitsee onnistuakseen; tuotantotyön ja palveluiden virtaus tilauksesta toimitukseen, palveluprosessien läpikäynti ja parantaminen tiimityön näkökulmasta, henkilöstön taito toimia tiiminä sekä tiimin valmentajien osaaminen tiimin ohjaajina toimimiseen.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimii Mikael Hirvi (Mimmutti). Kehittämistyö toteutetaan henkilöstölle suunnatuissa, tiimikohtaisissa työpajoissa sekä organisaation johdolle suunnatuissa työpajoissa. Kehittämishankkeessa sovelletaan erityisesti tiimiorganisaatioiden teoriaa (Peter Senge, Dance of change), jonka mukaan on keskeistä tuoda esiin tiimien pehmeitä ja näkymättömiä voittoja matkalla kohti kovia tuloksia. Kehittämistyössä hyödynnetään Mikael Hirven tutkimustietoa yli 13 vuoden ajalta.

Hanke tuottaa uutta tietoa fuusioituneiden kasvuyritysten tiimiytymisen tueksi. Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 31.5.2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jussi Saarinen

Hanketiedot

 • HakijaFulmore Oy
 • ToteuttajaMimmutti
 • Lisätietoja
 • Jussi Saarinen
  0503412524
  jussi.saarinen@fulmore.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-04-15 00:00:00.0 - 2019-05-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-05-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-05-07 00:00:00.0
  11025.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 23205.0 euroa