180038 Tutkimus

Tiedonkäsittelyn heikentymät ja työkyky

LÄHTÖKOHDAT
Kognitiiviset oireet ovat yleisiä työikäisillä ja työurien pidentymisen seurauksena niiden taustalla on entistä useammin erityistutkimuksia vaativia aivosairauksia. Työn kognitiivisten vaatimusten kasvu on lisännyt tiedonkäsittelyn merkitystä työelämässä.

TAVOITTEET
Kehittää työterveyshuollon menetelmiä kognitiivisten oireiden taustalla olevien syiden varhaisen tunnistamisen ja osuvamman hoidon avuksi. Tukea tiedonkäsittelyn oireista kärsivien työntekijöiden työkykyä kehittämällä menetelmiä työn vaatimusten ja muokkaustarpeiden määrittämisen avuksi.

TOTEUTUS JA TUTKIMUSAINEISTO
Kohdejoukkona ovat kahden yliopistosairaalan muistipoliklinikoille 12 kk aikana ohjautuvat työikäiset (<65-v) henkilöt. Tutkimusjoukon suuruus on arviolta 150-200 henkilöä ja heitä seurataan mahdollisuuksien mukaan 6 ja 12 kk seurantakäynneillä.

TUTKIMUSMENETELMÄT
Oireiden varhaisessa tunnistamisessa ja työkyvyn arvioinnissa käytetään rinnakkain vakiintuneita kliinisiä ja kognitiivisia arviointimenetelmiä, sekä uutta teknologiaa hyödyntäviä kyselyjä ja testejä.

UUTUUSARVO
Tutkimuksessa käytetään moderneja tutkimusmenetelmiä ja selvitetään ensimmäisen kerran työikäisten kognitiivisia heikentymiä ja työn kognitiivisia vaatimuksia tällä tarkkuudella.

VAIKUTUS TYÖELÄMÄÄN
Työterveyshuollon menetelmien ja työpaikan käytänteiden (työn muokkaus) kehittäminen tukee tiedonkäsittelyn heikentymistä kärsivien työntekijöiden työkykyä ja työurien jatkumista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Teemu Paajanen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaPohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Lisätietoja
 • Teemu Paajanen
  teemu.paajanen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2019 - 31.12.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.12.2018
  95 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 174 988 euroa