180046 Tutkimus

Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys

Hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisella otteella monimuotoista ansiotyötä, sen variaatioita eri ammattialoilla, siihen johtaneita tekijöitä ja polkuja sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Vastaavaa ei ole aiemmin tehty Suomessa eikä käsityksemme mukaan muuallakaan. Tutkimusongelma on muotoiltu kumppaniliittojen ja vakuutuslaitosten tarpeita kuullen sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella. Monimuotoisella ansiotyöllä (multiple job holding) tarkoitetaan toimeentulon hankkimista useista lähteistä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kokoaikaisen tai osa-aikaisen palkkatyön yhdistämistä toiseen palkkatyöhön, sivutoimiseen yrittäjyyteen, apurahalla tehtävään työhön tai vuokratyöhön. Tutkimme ilmiötä monitieteisesti yksilötasolla, alakohtaisesti sekä yhteiskunnan tasolla ottaen huomioon institutionaaliset kytkennät. Hyödynnämme tilasto- ja survey-dataa sekä laadullisia haastattelu- ja kirjoituspyyntöaineistoja. Keräämme aineistoa kokeilevasti myös digitaalisella pelillistetyllä sovelluksella. Tutkimus kontribuoi tilanteeseen, jossa työelämän suhteet ja käytännöt ovat muuttuneet monityösuhteisuuden ja sivutoimiyrittäjyyden lisäännyttyä, mutta institutionaaliset järjestelmät ja käytännöt eivät vastaa muuttunutta tilannetta. Tuloksia voidaan hyödyntää näihin liittyvässä kehitystyössä ja rakennettaessa työhyvinvointia tukevia käytäntöjä monimuotoista ansiotyötä tekeviä työllistäville työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anu Järvensivu

Hanketiedot

 • HakijaTampereen Yliopisto
 • ToteuttajaKeskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
 • Lisätietoja
 • Anu Järvensivu
  anu.jarvensivu@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2019 - 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.12.2018
  180 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 292 682 euroa