180129 Kehittämisavustus

Aivoystävällisen työpaikan kehittämishanke

Kehittämishankkeen lähtökohtana on asiantuntijatyöhön liittyvä tunnistettu haaste aivojen palautumisen problematiikasta. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Into Seinäjoesta Aivoystävällinen työpaikka, kehittää itsearviointityökalu, sen käyttöohjeet sekä suositukset jatkotoimiin, luoda Into Seinäjoen aivoystävällisen työpaikan pelisäännöt ja laatia pelisääntöjen pohjalta perehdyttämisaineisto sekä toimia esimerkkinä aivoystävällisyydestä muille alueen toimijoille. Kehittämishankkeessa käytetään yhteistoiminnallisia menetelmiä. Aivoystävällisen työpaikan kehittämiseen osallistuu koko Into Seinäjoki Oy:n työyhteisö. Osana toimenpiteitä toteutetaan itsearviointi, jonka hyödyntämisestä päättää jokainen työntekijä itsenäisesti. Käytettävien menetelmien tukena hyödynnetään sähköisiä ratkaisuja. Kehittämishankkeen aikana luodaan Into Seinäjoen reaaliaikaisen työhyvinvoinnin seurannan malli, jossa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja työyhteisön vuorovaikutustilanteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa reaaliaikaisen työhyvinvoinnin mittauksen toteuttamista, välitöntä reagointia tuloksiin ja yhteisön työhyvinvoinnin edistämisideoiden kokoamista ja arvottamista sekä jatkotoimista sopimista. Kehitettävän menetelmän etuja ovat nopeus, helppous sekä osallistumisen mahdollisuuden tarjoaminen kaikille työyhteisön jäsenille.
Kehittämishanke käynnistyy lokakuussa 2018 ja kestää kesäkuun 2019 loppuun saakka. Asiantuntijayrityksenä kehittämisprosessissa toimii Triforma Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hannemari Niemi

Hanketiedot

 • HakijaInto Seinäjoki Oy
 • ToteuttajaInto Seinäjoki Oy
 • Lisätietoja
 • Hannemari Niemi
  hannemari.niemi@intoseinajoki.fi
 • Toteutusaika
 • 15.10.2018 - 30.6.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.10.2018
  17 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 34 000 euroa