190219 Kehittämisavustus

Turvallista työpäivää-hanke

Kehitysvamma-alalla väkivallan uhkaa ei toimialan luonteesta johtuen ole mahdollista kokonaisuudessaan täysin poistaa. Perinteisesti toimenpiteet ovat kohdistuneet uhan hallintaan ja sen vähentämiseen. Turvallista työpäivää! -hanke laajentaa näkökulmaa väkivallan uhan aiheuttaman kuormittumisen minimoimiseen. Hanke on merkityksellinen, koska tästä näkökulmasta ei ole juurikaan aiempaa tutkimustietoa. Turvallista Työpäivää! -hankkeessa kehitetään kehitysvamma-alalle uusi uhkanumeroihin perustuva riskinarviointimenetelmä, luodaan toimintamalleja ja tunnistetaan hyviä käytänteitä väkivallan uhan hallintaan sekä henkilöstön psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Menetelminä käytetään lähtötilanteen kartoituksessa kvantitatiivisena aineistona mm. HaiPro -työturvallisuusilmoituksia, työtapaturma- ja sairauspoissaolotilastoja sekä laadullisina menetelminä mm. Rinnekodin yksiköiden riskinarviointia, henkilökunnalle kohdistettuja kyselyjä sekä tapauskohtaisia haastatteluja. Hankkeessa kehitetään osallistavilla työpajoilla uhkaasteiden mukaiset toimintakortit, joiden perusteella laaditaan ajantasaiset menettelytapaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Hankkeen toteuttaa Rinnekoti-Säätiö sr ja siinä on kumppaneina Suomen Terveystalo Oy ja Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (Aktiivi-instituutti). Hanke kestää kuusi kuukautta ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Hankkeen tuloksena syntyy uusi riskinarviointimalli, toimintakortit uhka-asteittain, toimintamallit ja käytänteet. Lisäksi syntyy menettelytapaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteisiin niistä aiheutuvan kuormituksen vähenemiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Flygare

Hanketiedot

 • HakijaRinnekoti-Säätiö sr
 • ToteuttajaSuomen Terveystalo Oy
 • Lisätietoja
 • Tiina Flygare
  tiina.flygare@rinnekoti.fi
 • Toteutusaika
 • 19.6.2019 - 31.12.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.6.2019
  2 600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 200 euroa