190326 Kehittämisavustus

Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina

Terveydenhuollon ammattilaisten ydinosaamisen tunnistaminen rekrytoinnin parantamiseksi, työsitoutumisen ja mielekkyyden lisäämiseksi on hankkeen lähtökohta.

Kasvavan työvoimapulan ja kilpailun aikana tarvitaan ammattilaisten osaamisen nykyistä laaja-alaisempaa hyödyntämistä. Ammattilaisten on saatava työssä kehittyäkseen hyödyntää piilevää osaamistaan ja siirtää sitä seuraajilleen. Näin mahdollistuu myös uusien yhteistyömuotojen tunnistaminen eri palvelutuottajien välillä, tarpeettoman kilpailun hillitsemiseksi. Tämä hanke yhdistää uraauurtavasti osaamisen tunnistamisessa ammattilaisten "omaa ääntä" ja kognitiivista tekoälyä.

Tavoitteena on saada urallaan aloittaneet ja kokeneet ammattilaiset tunnistamaan alansa ydinosaamista. Tunnistamisessa keskitytään erityisesti äänettömään ammattitaitoon niissä ammattiryhmissä, joissa työn tiedot ja taidot opitaan itse työssä. Menetelminä ovat käsitekartat, dialogiset reflektiot ja kognitiivisen tekoälyohjelman mallinnukset. Osallistujat ovat anestesialääkäreitä, fysioterapeutteja, kätilöitä ja ortopedejä. Ensin osallistujat tuottavat yksilöinä ydinosaamisestaan käsitekarttaa, seuraavaksi se mallinnetaan tekoälyllä ja lopuksi käydään dialoginen reflektio ryhmissä mallinnuksen tuottamasta tuloksesta. Hyötynä on se, että näin saadaan nopeasti esille eri sukupolvien ja ikäluokkien ydinosaamisen erot ja yhtäläisyydet, jolloin rekrytointi on vaikuttavampaa ja työn mielekkyys parempaa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marita Koivunen

Hanketiedot

 • HakijaSatakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • ToteuttajaIhmispyörä
 • Lisätietoja
 • Marita Koivunen
  marita.koivunen@satasairaala.fi
 • Toteutusaika
 • 1.7.2019 - 15.12.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.6.2019
  12 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 800 euroa