190584 Kehittämisavustus

Työväkivallan hallinnan coaching

Työväkivallan hallinnan coaching -hankkeella kehitetään uudenlaista turvallisuusjohtamiskulttuuria, jossa työväkivallan tilanteissa ei etsitä virheitä vaan yhdessä työyhteisön kanssa tutkitaan, opitaan ja kehitetään uusia ennakoivia toimintamalleja. Päämääränä on työväkivallan uhan kokemuksen vähentyminen, väkivaltatilanteiden parempi ennakointi ja väkivaltatilanteissa toimiminen.

Hanke kohdistetaan työyksiköihin, joissa työväkivalta on aiheuttanut työyhteisöön kuormittuneisuutta, eikä nykyiset keinot tilanteen hallintaan saamiseksi ole olleet riittäviä. Prosessinomaisessa työskentelyssä annetaan tarpeen mukaista ja kohdennettua tukea yhdistämällä coachingin, työnohjauksen ja kriisityön menetelmiä. Työskentelyn avulla pyritään vaikuttamaan asiaan syvemmän ymmärtämisen avulla, jotta työntekijän ammatillisen itsevarmuuden, tunteiden säätelyn, itsereflektion, työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuskulttuurin ja työyhteisön ilmapiirin on mahdollista kehittyä. Työskentelyn keskiössä on työyhteisön oman asiantuntijuuden ja osaamisen paraneminen sekä vuorovaikutustaitojen, luottamuksen ja työyhteisötaitojen kehittyminen. Tavoitteena on osata uhkaavassa tilanteessa hoitaa asiat ammatillisesti, ymmärtää työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet omassa toiminnassa.

Lähiesimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työväkivallan hallinnan osaamista tuetaan yksilöcoachingilla. Hankkeella valmistellaan myös osaamista tulevaisuuteen, sillä asiakkaiden haastava käytös tulee lisääntymään.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marita Simola

Hanketiedot

 • HakijaPäijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • ToteuttajaJutta Karvonen
 • Lisätietoja
 • Marita Simola
  marita.simola@phhyky.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2020 - 31.1.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.12.2019
  33 247 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 66 494 euroa