200182 Kehittämisavustus

Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön - työuria monipuolisesti tukien

Työvoiman saatavuustilanne vanhustyössä on vaikeutunut merkittävästi koko maassa, niin myös Sastamalassa. Asumispalvelujen henkilöstöstä viidennes saavuttaa eläkeiän seuraavan viiden vuoden aikana. Uutta koulutettua henkilökuntaa on hyvin vaikea saada samanaikaisesti tilalle. Osatyökykyisten määrä kasvaa ja heille tulisi työterveyshuollon kiristyneitten vaatimusten mukaan löytyä räätälöityjä vaihtoehtoja, jotta työpanoksesta saadaan edes osa hyödynnettyä ja näin vältettyä ennenaikainen eläköityminen. Työoloihin olisi siis löydettävä uusia työympäristövaihtoehtoja, vaihtoehtoisia hoitamisen ja huolenpidon käytänteitä sekä luotava toimintamalli vajaakuntoisten työllistymisestä vanhuspalveluihin. Työaikojen tulisi olla joustavampia ja mahdollistaa työntekijän oman työhyvinvoinnin ja -kyvyn säilyttäminen ja tukea pysymistä työssä. Kehittämistyö toteutetaan koko prosessin ajan yhdessä koko henkilöstön kanssa, mikä ajatus on viehättänyt henkilöstöä heidän kansaan käydyissä keskusteluissa. Koko henkilöstö sitoutetaan prosessiin luomalla otolliset, osallistumista tukevat olosuhteet niin, että työntekijät pystyvät selvittämään itselleen, mitä he tarvitsevat ja miten se saadaan yhdessä aikaan. Yhteiskehittämisen tukena on ulkopuolinen asiantuntija.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mervi Marttila

Hanketiedot

 • HakijaSastamalan kaupunki
 • ToteuttajaLaatuhoiva Oy
 • Lisätietoja
 • Mervi Marttila
  mervi.marttila@sastamala.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2020 - 31.5.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2020
  12 292 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 584 euroa