99031 Kehittämisavustus

RETU-resurssien turvaamisprosessi

OPPIVA ORGANISAATIO KILPAILUTEKIJÄKSI

Enermet Oy on IVOn tytäryhtiö, joka on erikoistunut energian mittaukseen ja käytönohjaukseen, vanhanaikaisesti sanottuna mittareihin. Ala on tietoteknistynyt ja jatkuva oppiminen on siksi keskeistä. Jyskän yksikössä työskentelee noin 500 henkeä. Enermet on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja kolmanneksi suurin toimija Keski-Euroopassa.

Hankkeeseen sovellettavana tutkimuksena on ollut Leenamaija Otalan oma väitöskirja. Häntä pidetään oppivan organisaation ”guruna” Suomessa. Hankkeen tavoitteina on ollut selvittää henkilökunnan osaamistarve Enermetillä ja kehittää yritykseen sellaista osaamista, jota tulevat tavoitteet edellyttävät. Samoin tavoitteina on ollut kehittää koko työyhteisöön toimintatapoja, jotka edistävät organisaation muutosalttiutta, oppimiskykyä ja kykyä tuottaa uutta tietoa. Enermetiin halutaan luoda oma oppimiskulttuuri ja saada henkilöstö elinikäisiksi oppijoiksi, jotka kehittävät jatkuvasti oppimistaan ja ammattitaitoaan sekä monitaitoisuuttaan tulevia vaatimuksia vastaaviksi.

Hanke ei sisältänyt pelkästään koulutuksellisia tarkasteluja, vaan siihen liittyi myös palkitsemisjärjestelmän, kehityssuunnitelmien, palautejärjestelmien tai rekrytointikriteerien selvitys.

Huippumenestyneillä yrityksillä on tutkimusten mukaan muuttumaton ydin, jonka muodostavat missio ja ydinarvot, joiden edestä yritys on valmis vaikka kärsimään. Samaan aikaan niiden kykyä uudistua pyritään kehittämään kaikin tavoin. Uudistumisen takaa visio, joka innostaa kaikkia. Samoin tarvitaan johtajuutta, joka keskittyy rakentamaan sellaisia organisaatioita, mitkä kykenevät vision toteuttamaan. Organisaatiolla tulee olla myös kyky oppia.

Yhteenvedon kirjoitti toimittaja Sinikka Luhtasaari 3.1.2001.

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Hanketiedot

 • HakijaENERMET OY JYSKÄN TEHDAS
 • ToteuttajaOTALA LEENAMAIJA
 • Lisätietoja
 • MARJA-LIISA KOSKINEN
  (014) 660 150
 • Toteutusaika
 • - 1999-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1999-02-01 00:00:00.0
  33637.59 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 70638.93 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2000-02-07 00:00:00.0