Tillbaka

Esitutkimusmäärärahalla rahasto tukee hankevalmistelua. Hakuajat ovat 1.2. ja 1.9. mennessä.

Esitutkimusmäärärahalla rahasto tukee hankevalmistelua. Hakuajat ovat 1.2. ja 1.9. mennessä.

23.12.2008 Tiedote

Työsuojelurahasto otti käyttöön uutena rahoitusmuotona hankevalmistelua tukevan esitutkimusmäärärahan. Esitutkimus voi olla rahaston kokonaan rahoittama kuitenkin enintään 15 000 euroa. Määrärahat ovat haettavissa 1.2. ja 1.9. mennessä.

Esitutkimusmäärärahalla hakija valmistelee keskeisesti Työsuojelurahaston toimialaan kuuluvan korkeatasoisen ja kunnianhimoisen tutkimussuunnitelman, joka edellyttää paljon resursseja ja jonka toteuttamistapa on vaativa sekä monimuotoinen. Esitutkimuksella on oltava uutuusarvoa Suomen työelämän tutkimus- ja kehitystyössä.

Määrärahan saajalta rahasto edellyttää, että hakija jättää lopullisen hankesuunnitelman Työsuojelurahastolle viimeistään vuoden sisällä esitutkimushakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja:
Työsuojelurahaston toimistosta, puh. (09) 6803 3310.