Tillbaka

Going global – ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?

Going global – ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?

07.05.2008 Tiedote

Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa? -teos antaa kaivatun analyyttisen puheenvuoron palkansaajien edunvalvonnan ajankohtaisista kehityssuuntauksista ja ongelmakohdista. Suomalainen globalisaatiotutkimus ei aiemmin ole valottanut palkansaajajärjestöjen tavoitteita ja toimenpiteitä globalisaatioon liittyen. 
  
Kansallisia globalisaatiostrategioita
 
- Vaikka globalisaation myötä suomalainen kansakunta analyyttisenä käsitteenä on muuttunut kyseenalaiseksi ja on toiminnan jäsentäjänä monella tapaa riittämätön, kansallisen kilpailukyvyn tukeminen on eräs tärkeimmistä globalisaatiostrategioista niin yhteiskunnassa yleisesti kuin ay-liikkeessä. Nimenomaan tästä syystä on perusteltua puhua suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen globalisaatiostrategioista. Kansallinen projekti korostuu historiasta tutulla tavalla, ulkoa tulevien haasteiden edessä,  toteaa artikkelikokoelman toimittaja VTT Mika Helander.
 
Teosta varten on haastateltu noin sataa ay-toimitsijaa ja ay-jäsentä, analysoitu ay-liikkeen mediastrategioita, sekä tutkittu ay-liikkeen julkisia kannanottoja. Kirja on rakennettu ”Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen globalisaatiostrategiat” -tutkimushankkeen pohjalle, jonka päärahoittajana on ollut Työsuojelurahasto. 
  
Teoksen julkistamistilaisuus on 15.5. klo. 16.15-17.45 Helsingissä Arkadiankatu 7, 2 krs. luentosali C205.

Tilaisuudessa käydään paneelikeskustelu kirjan pohjalta. Keskusteluun osallistuvat SAK:n kansainvälisen osaston johtaja Marjaana Valkonen, Vihreän langan päätoimittaja Elina Grundström, asiantuntija Seppo Saukkonen Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä professori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta. Paneelin puheenjohtajana toimii VTT Mika Helander.

Median edustajilla on mahdollisuus esittää kirjan kirjoittajille ja panelisteille kysymyksiä. 
 
Kirjaan ovat kirjoittaneet:
MSc Rolle Alho, VTM Riikka Aminoff, ekonomisti Peter Boldt, FT, dosentti Tapio Bergholm, VTT Annika Forsander, VTT Mika Helander, projektipäällikkö Eve Kyntäjä, koulutustuottaja Veijo Laitinen, VTT dosentti Mats Nylund, VTL Perttu Salmenhaara, VTM Maria Svanström ja VTT dosentti Sirpa Wrede.

Tiedote

Lisätietoja:
VTT Mika Helander
mika.helander@helsinki.fi, 050 491 3835
 
Kirjatilaukset:
Leena Uusitalo, Yhteyspäällikkö
Minervakustannus
Viitaniementie 13
40720 Jyväskylä
Puh: 014 338 6845, 040 563 8645
S-posti: leena.uusitalo@minervakustannus.fi

Työsuojelurahaston tiedotushanke 107264.