Tillbaka

Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan edistää hoitajien työssä jaksamista

Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan edistää hoitajien työssä jaksamista

16.11.2007 Tiedote

Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan edistää hoitajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tämä kävi ilmi Helsingin terveyskeskuksen, Työterveyskeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Terveet työajat -tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa terveellisempiä työvuorojärjestelyjä hoitajien epäsäännölliseen vuorotyöhön. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on testattu terveellisiä työaikoja hoitotyössä, ja mitattu samanaikaisesti niiden vaikutuksia hoitajien terveyteen erilaisilla työfysiologisilla mittauksilla.

Tutkimushanke toteutettiin Helsingin terveyskeskuksen kuudella akuutti- ja pitkäaikaisosastolla, ja sen rahoittivat Työsuojelurahasto ja Helsingin kaupunki. Tutkimukseen osallistuneille hoitajille tehtiin sekä ennen työvuoromuutoksia että intervention jälkeen kysely ja työfysiologisia mittauksia. Tulokset osoittivat, että palautumisajan lisääminen ilta- ja aamuvuorojen yhteyteen paransi merkittävästi hoitajien unta, vireyttä, työssä jaksamista ja heidän kokemaansa terveyttä iästä riippumatta. Hyvällä työvuorosuunnittelulla voitiin vähentää hoitajien kokemaa hoitotyön fyysistä rasitusta, vaikka työn kuormittavuus säilyi ennallaan.  

Lisätietoja:
Työterveyskeskuksen kehittämispäällikkö Tiina Pohjonen, puh. (09) 310 54086, tiina.pohjonen@hel.fi
Helsingin terveyskeskuksen työsuojelupäällikkö Marja Paukkonen, puh. (09) 310 42314, marja.paukkonen@hel.fi

Lähde: Helsingin terveyskeskus, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari, puh. (09) 310 42240, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Työsuojelurahaston kehittämisavustus 105273
Helsingin kaupungin henkilöstökeskus: Terveet työajat -kehittämis- ja tutkimushanke