Tillbaka

Johanna Turja väitteli ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuudesta

Johanna Turja väitteli ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuudesta

08.01.2009 Tiedote

Työterveyslaitoksen tutkija Johanna Turjan väitöstutkimuksen "ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuus" mukaan kuntoutusprosessi jatkui työpaikalla harvoin. Myös kuntoutuksen tavoite kerrannaisvaikutuksesta työpaikalla jäi toteutumatta tai se toteutui puutteellisesti. Työterveyshuollon ja esimiesten antamaa tukea kuntoutusprosessin jatkumiselle pidettiin vähäisenä.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin kontrolloidulla seurantatutkimuksella ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK®) jatkumista työpaikalla, sen pitkäaikaista vaikutusta kuntoutujien henkiseen hyvinvointiin, koettuun terveyteen ja työkykyyn sekä työpaikan fyysisiin ja psykososiaalisiin työolosuhteisiin. Tutkimuksen mukaan kuntoutuksella ei ollut näihin asioihin pitkäaikaista vaikutusta.

Kansaneläkelaitos rahoitti tutkimusta ja Työsuojelurahasto väitöstyön loppuunsaattamista.

Johanna Turjan väitöskirja tarkastettiin 9.1.2009 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1096, Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä on professori Gustav Wickström (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård (Tampereen yliopisto).

Väitöskirja
Johanna Turja: Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kuntoutus osana työpaikan terveyden edistämistä. (Effects of occupationally oriented medical rehabilitation. Rehabilitation as a part of workplace health promotion)
Väitöskirja PDF-tiedostona 

Lisätietoja:

Johanna Turja, 030 474 2922, 040 501 9678, johanna.turja@ttl.fi

Työsuojelurahaston stipendi 107321.