Tillbaka

Kestävää työtä

Kestävää työtä

10.09.2010 TSR-video

Maailma muuttuu ja työn tekemisen muodot sen mukana. Työkseen tulevaisuutta tutkiva Antti Kasvio näkee edessämme uuden teollisen vallankumouksen. Muutoksen kyydissä on toki mahdollista pysyä, mutta tekemistä riittää, hän sanoo ja puhuu ekologisesti, taloudellisesti, inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävästä työtä.

Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö Antti Kasvio sanoo, että tähänastisessa työn muutoksesta käydyssä keskustelussa ei ole ehkä vielä osattu ottaa riittävän hyvin huomioon kaikkia niitä tekijöitä, jotka tulevat lähivuosikymmeninä vaikuttamaan merkittävällä tavalla työelämän kehittymiseen läntisissä teollisuusmaissa. Hän muistuttaa mm. maailmanlaajuisen työpaikoista käytävän kilpailun kasvusta ja niistä muutoksista, jotka ovat edessä, kun aletaan toden teolla vastata ilmastomuutoksen haasteisiin.

Edessä on murros, jota Kasvio vertaa teolliseen vallankumoukseen. Eikä se tule jäämään mittasuhteiltaan ja seurausvaikutuksiltaan edeltäjiään vaatimattomammaksi, kokenut sosiologi arvioi.
- Nykyiset työn tekemisen muodot tulevatkin todennäköisesti muuttumaan perusteellisesti.

Antti Kasvio on tiimeineen hahmottanut usean vuoden ajan työelämän muutoksen suuntia sekä niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita me tulemme kohtaamaan. Tutkimustyön viimeisimmässä vaiheessa, Löytyykö työstä koherenssia? -hankkeessa on pyritty syventämään entisestään näkemystä työelämän nykymurroksesta sekä uusista keinoista hallita tätä murrosta. Tutkijat päätyvät puhumaan kestävästä työstä. Muutosten hallinnan kannalta keskeiseksi haasteeksi nousee olemassa olevien työn tekemisen tapojen sovittaminen kestävän kehityksen vaatimuksiin. Kyse ei tällöin ole vain ympäristöhaittojen vähentämisestä, vaan myös toimintojen taloudellisesta, inhimillisestä
ja sosiaalisesta kestävyydestä.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Kestävää työtä Antti Kasvio puhuu työn tulevaisuuden haasteista, eheyden tunteen tärkeydestä, epävarmuuden uhkasta ja kestävästä työstä murroksen hallinnassa. Aihetta syventää radio-ohjelma Muutoksen kyydissä?

Molempien ohjelmien toimittaja on Kari Peippo.


Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Kestävää työtä.
Kesto: 14.15.


Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Muutoksen kyydissä?
Kesto: 23.15.

tiimipäällikkö Antti Kasvio antti.kasvio@ttl.fi 030 474 2510

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke
Työterveyslaitos:
Löytyykö työstä koherenssia? - Argumentoiva Delfoi-tutkimus työelämän muutosvoimista ja kontingensseista
www.tsr.fi > Hae numerolla 107241