Tillbaka

Kuulemisen taito

Kuulemisen taito

04.05.2007 TSR-video

Työyhteisöjen kehittämisessä olisi erinomaisen hyödyllistä, jos toisten kokemuksia osattaisiin nykyistä paremmin käyttää hyväksi. "Ettei sitä polkupyörää tarvitsisi keksiä aina vaan uudelleen", sanoo tutkija Robert Arnkil.

Hän oli mukana tekemässä Aurora-arviointitutkimusta, jossa selvitettävänä oli laajan Kartuke-ohjelman tulosten hyödyntäminen ja kuntien oppimisverkoston kehitys. Kartuke oli vuosituhannen alkupuolella toteutettu tutkimus- ja kenttäohjelma. Sen tarkoitus oli kehittää kuntien tuloksellisuusarviointia tutkimuksen tuella.

Kuntien ja monien muidenkin isojen organisaatioiden ongelma on toimintojen lokeroituminen. Yhteisö voi koostua varsin itsenäisistä yksiköistä, joiden välillä ei liiemmin yhteyksiä ole. "Esimerkiksi kunnissa sektorit ylittävää toimintaa on yllättävän vähän ja vielä vähemmän tällaista on eri kuntien kesken", Arnkil kuvaa. Tämä estää naapurin kokemusten ja myös oman työyhteisön sisäisten voimavarojen hyödyntämisen.

Aurora-hanke suositti kunnille uusia menetelmiä, jotta vertaisoppiminen tehostuisi ja kuntien hyviä käytäntöjä saataisiin aidosti levitettyä ja juurrutettua. Tällaista levitystyötä edistäisivät nykyistä monipuolisemmat tutkimuksen ja käytännön yhteydet.

"Aikamme haaste onkin kuuntelevan ja reaaliaikaisen oppimisen kehittäminen", Robert Arnkil linjaa.


 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Kuulemisen taito.
Kesto: 13.10

Multimediaohjelman teemaa täydentää radio-ohjelma, jossa Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen pohtii kunta- ja palvelurakenneuudistuksen haasteita ja Robert Arnkil arvioi kuntakentän valmiutta tulokselliseen kehitystyöhön.

 Kuuntele-linkki avaa käynnistää multimediaohjelman Tuskin haluaisin vanhaan edes palata.
Kesto: 16.30

 

Lisätietoja:
Tiedote Tätä on tutkittu –tietokannassa 
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103375.

Julkaisu:
Arnkil Robert, Pitkänen Sari, Rissanen Pekka (2006). Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. AURORA-hankkeen loppuraportti. Acta nro 185. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 299 sivua. ISBN 952-213-157-1. Tilaukset: julkaisumyynti@kuntaliitto.fi.