Tillbaka

Laura Lehdon väitöstyö 21.9.: Puhelintyöntekijät hyötyvät äänenkäytön koulutuksesta

Laura Lehdon väitöstyö 21.9.: Puhelintyöntekijät hyötyvät äänenkäytön koulutuksesta

20.09.2007 Tiedote

Puhelintyöntekijät ovat esimerkki kasvavasta ammattiryhmästä. Puhemäärän lisäksi äänen käyttö työvälineenä on haastavaa, koska puhuja ei voi tukeutua eleisiinsä eikä kirjoitettuun tekstiin. Perjantaina 21. syyskuuta tarkastettava väitöskirjatutkimus selvitti äänenkäytön koulutuksen vaikuttavuutta ryhmässä puhelintyöntekijöitä.

Ääni on monessa tämän päivän ammatissa keskeinen työväline. Puhumista ja äänen käyttöä vaativissa ammateissa toimii noin puolet työvoimasta. Työperäiset ääniongelmat ovat yleisiä ammateissa, joissa on suuri äänikuormitus.

Kansanterveydellisesti on huomattavaa, että yleisten arvioiden mukaan Suomessa pidetään ääniongelmien vuoksi noin 8000 sairaslomapäivää vuodessa. Ammatikseen ääntään käyttävien äänihäiriöitä pitäisi kuitenkin voida ennaltaehkäistä sen sijaan, että alistutaan siihen, että ongelmia syntyy.

FT, puheterapeutti Laura Lehto on väitöskirjassaan tutkinut äänenkäytön koulutuksen vaikuttavuutta ryhmässä puhelintyöntekijöitä. Puhelimessa tapahtuva asiakaspalvelu- ja myyntityö lisääntyy jatkuvasti. Puhelinviestinnässä ääni on täysin välttämätön työväline.

Kaksipäiväisessä äänenkäytön koulutuksessa käytiin läpi äänen tuoton perusteita ja muita äänen tuottoon vaikuttavia tekijöitä sekä äänihygieniaa. Koulutuksessa tehtiin myös ryhdin, hengitystekniikan ja rennon äänentuoton harjoituksia.

Ennen koulutusta puhelimessa työskentelevien asiakaspalvelutoimihenkilöiden kokemia oireita olivat äänen väsyminen, liman tunne kurkussa, rykimistarve ja äänen käheytyminen. Viisi viikkoa koulutuksen jälkeen äänen oireet olivat merkitsevästi vähentyneet. Tulos oli todettavissa vielä 1.5 vuotta koulutuksen jälkeen järjestetyssä seurantatutkimuksessa.

Puhelintyöntekijöiden antaman palautteen mukaan he saivat uutta, hyödyllistä ja tärkeää tietoa työnsä kannalta. Koulutus todettiin hyväksi menetelmäksi vähentää ja ennaltaehkäistä puhetyöntekijöiden kokemia ääniongelmia.

Työsuojelurahaston on tukenut väitöskirjatyön loppuunsaattamista stipendillä.

Väitöksen ajankohta pe 21.9.2007 klo 12
Paikka: TKK, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto, Otakaari 5A, Sali (S4),

Lisätietoja:
Puheterapeutti Laura Lehto, laura.lehto@tkk.fi, 050 583 9973


Työsuojelurahaston stipendi 105407