Tillbaka

Luovia voimavaroja työhön

Luovia voimavaroja työhön

13.03.2015 TSR-video

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimus ottaa kantaa ajankohtaisiin ammatillista toimijuutta, ammatillisia identiteettejä ja työssä oppimista koskeviin työelämän kysymyksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat ammatillisen toimijuuden keskeisen merkityksen työelämän luovassa kehittämisessä niin yksilöille, työyhteisöille kuin työorganisaatioille.

Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatuksen professori Anneli Eteläpelto kertoo, miten ammatillista toimijuutta ja identiteettiä vahvistetaan.

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta, joka tehtiin vuosina 2012-2014 kahdessa suuressa terveydenhuollon ja koulutuksen organisaatiossa. Interventioiden pohjalta jalostui monitasoinen ammatillisen toimijuuden vahvistamisohjelma.

Kesto
1:47

Tutkimus
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustiede ja aikuiskasvatus
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä
Työsuojelurahaston tutkimushanke
www.tsr.fi > Hae numerolla 112125

Tiedote
Aito ammatillinen toimijuus avainasemassa muuttuvassa työelämässä

Lisätietoja
professori Anneli Eteläpelto, mailto: anneli.etelapelto@jyu.fi, 040 575 5490

Raportti
Hökkä Päivi, Paloniemi Susanna, Vähäsantanen Katja, Herranen Sanna, Manninen Mari, Eteläpelto Anneli. (toim.). 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! 978-951-39-6019-3 (nid.) 978-951-39-6020-9 (verkkoj.)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9
http://www.jyu.fi/toimijuuskirja

112125Loppuraportti978-951-39-6020-9.pdf (5272.6 kt)

Painetun kirjan myynti
Jyväskylän yliopiston julkaisuyksikkö, mailto: myynti@library.jyu.fi