Tillbaka

Luovia voimavaroja työhön

Luovia voimavaroja työhön

13.03.2015 Tiedote

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen tuore tutkimus ottaa kantaa ajankohtaisiin ammatillista toimijuutta, ammatillisia identiteettejä ja työssä oppimista koskeviin työelämän kysymyksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat ammatillisen toimijuuden keskeisen merkityksen työelämän luovassa kehittämisessä niin yksilöille, työyhteisöille kuin työorganisaatioille.

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta, joka tehtiin vuosina 2012-2014 kahdessa suuressa terveydenhuollon ja koulutuksen organisaatiossa. Interventioiden pohjalta jalostui monitasoinen ammatillisen toimijuuden vahvistamisohjelma.

Monella tasolla, samaan aikaan

- Tulokset osoittavat, että organisaatiot eivät kehity vain rakenteita tai strategioita muuttamalla tai yksittäisiä työntekijöitä valmentamalla, aikuiskasvatuksen professori Anneli Eteläpelto sanoo.

- Tarvitaan toimijuuden vahvistamista monella tasolla samaan aikaan. Yksilön toimijuuden lisäksi tarvitaan yhteisöllistä toimijuutta. Luovuuden kehittämiseksi on soudettava samaan suuntaan.

Tutkimuksen mukaan ehdoton edellytys on, että työpaikka voimavaraistaa ammatillista identiteettityötä tarjoamalla siihen aikaa ja tilaa.

Mikä toimijuus, mikä identiteetti?

Ammatilliset toimijat - työntekijät ja yhteisöt - tekevät valintoja, käyttävät vaikutusmahdollisuuksiaan ja ottavat kantaa tavoilla, jotka vaikuttavat heidän työhönsä ja ammatillisiin identiteetteihinsä.

- Ammatillista toimijuutta tarvitaan erityisesti oman työn ja työolojen luovaan kehittämiseen, työssä oppimiseen ja ammatillisen identiteetin neuvotteluun, Eteläpelto sanoo.

Ammatillinen identiteetti taas tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestään ammatillisena toimijana. Se pitää sisällään elämän- ja työhistorian aikana rakentuneet käsitykset, arvot, asenteet, eettiset sitoumukset, tavoitteet ja ihanteet.

- Mikä minulle on tärkeätä ammatillisena toimijana: opettajana, lääkärinä, hoitajana, toimistotyöntekijänä, Eteläpelto kuvailee.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos jatkaa edelleen Työsuojelurahaston rahoituksella ammatillisen toimijuuden prosessien, kriittisten edellytysten ja tulosten tutkimista. Aineistonhankinta laajenee terveydenhuollosta ja koulutuksesta teollisuuteen ja IT-alalle.

Lisätietoja
professori Anneli Eteläpelto, anneli.etelapelto@jyu.fi, 040 575 5490

Tutkimus
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustiede ja aikuiskasvatus
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä
Työsuojelurahaston tutkimushanke 112125

Raportti
Hökkä Päivi, Paloniemi Susanna, Vähäsantanen Katja, Herranen Sanna, Manninen Mari, Eteläpelto Anneli. (toim.). 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! 978-951-39-6019-3 (nid.) 978-951-39-6020-9 (verkkoj.)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9
www.jyu.fi/toimijuuskirja

112125Loppuraportti978-951-39-6020-9.pdf (5272.6 kt)

Painetun kirjan myynti
Jyväskylän yliopiston julkaisuyksikkö, myynti@library.jyu.fi