Tillbaka

Määrärahahakemuksia saapui 106 kappaletta

Määrärahahakemuksia saapui 106 kappaletta

21.02.2014 Tiedote

Työsuojelurahastolle osoitettiin 106 määrärahahakemusta 1.2.2014 päättyneellä hakukierroksella: tutkimus- ja kehityshakemuksia 89 ja tiedotus- ja koulutushakemuksia 17 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 13 miljoonaa euroa.

Edellisenä vuonna, vastaavaan aikaan määrärahahakemuksia saapui 91 kappaletta, yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa.

Tutkimusmäärärahalla tuettu hanke tuottaa työelämään uutta tietoa tai uusia menetelmiä tieteellisellä tutkimustyöllä. Kehitysmääräraha tukee hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää organisaation toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia suunnitelmallisella ja korkeatasoisella tietotaidolla.

Tiedotus- ja koulutusmäärärahojen tavoitteena on edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille.

Määrärahojen hakijana voi olla kirjanpitovelvollinen yritys, kunta, muu organisaatio, tutkimuslaitos tai yliopisto.

Tutkimus- ja kehitysmääräraharahoitusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 1.2. ja 1.9.

Tiedotus- ja koulutusmäärärahat jakautuvat viiteen eri rahoitusmuotoon:  viestintätuote- ja menetelmä, koulutus- ja oppimismenetelmä, konferenssi ja seminaari, tiedotuskampanja ja hanketiedottaminen. Näiden rahoitusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 1.2. ja 1.9. paitsi hanketiedottamiseen on jatkuva haku.  

Hakujärjestelmä on uudistettu. Rahasto vastaanottaa vain verkkosivujen kautta tulevat hakemukset. Hakemus toimitetaan viimeistään kunkin hakukierroksen viimeisen vuorokauden aikana.

Rahasto lähettää hakijoille hakemuksen saapumisilmoituksen, jossa kerrotaan, milloin hakija saa tiedon rahoituspäätöksestään. Myönteiset päätökset rahasto julkaisee verkkosivuilla.

Lisätietoja
Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen hakukriteerit
Tiedotus- ja koulutusmäärärahojen hakukriteerit

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa  hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.