Tillbaka

Määrärahahakemuksia saapui 97 kappaletta

Määrärahahakemuksia saapui 97 kappaletta

22.09.2014 Tiedote

Työsuojelurahaston 1.9.2014 päättyneelle hakukierrokselle saapui 97 määrärahahakemusta: tutkimus- ja kehitysmäärärahahakemuksia 77 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 20 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa.

Edellisenä vuonna, vastaavana aikana määrärahahakemuksia saapui 91 kappaletta, yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehitys- sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 1.2. ja 1.9. Määrärahojen hakija voi olla tapaturmavakuutusmaksuvelvollinen organisaatio, tutkimuslaitos tai yliopisto.

Hakijoille on lähetetty hakemuksen saapumisilmoitus, jossa kerrotaan, milloin hakija saa tiedon rahoituspäätöksestään. 

Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen hakukriteerit
Tiedotus- ja koulutusmäärärahojen hakukriteerit
Uudet rahoituspäätökset

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.