Tillbaka

Ministeri Hyssälä Työsuojelurahaston juhlaseminaarissa 12.5.: Työelämää kehitettävä pitkäjänteisesti

Ministeri Hyssälä Työsuojelurahaston juhlaseminaarissa 12.5.: Työelämää kehitettävä pitkäjänteisesti

13.05.2009 Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan talouden taantumassa työelämän ja tuottavuuden pitkäjänteinen kehittäminen on olennaista niin yksilön, organisaatioiden kuin koko yhteiskunnan kannalta.

"Taloudellinen tilanne ja muut nopeat muutokset elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa luovat haasteellisen tilanteen työhyvinvoinnin edistämiselle.
Haasteet koskevat työllisyysastetta, ikääntyneiden pitämistä työelämässä ja nuorten työnsaantimahdollisuuksia. Taloudellisesti heikentynyt tilanne
vaikuttaa niin yrityksiin kuin julkiseen sektoriin", sanoi sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Työsuojelurahaston 30-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 12. toukokuuta.

Ministeri Hyssälän mukaan hallituksen painopisteenä on kannustaa kansalaisia osallistumaan täysipainoisesti työelämään ja parantaa työn kannustavuutta
kaikissa tilanteissa.

"Tämä edellyttää työolojen kehittämistä, laadukasta työterveyshuoltoa ja kannustavaa sosiaaliturvaa, joka tukee työelämässä jatkamista nykyistä
pidempään."

Tavoitteena vähentää työtapaturmia 40 prosentilla Ministeri Hyssälän mukaan tavoitteena on lisäksi vähentää työtapaturmien laajuutta ja ammattitautien syntymistä 40 prosentilla vuoden 2007 tilanteesta vuoteen 2011 mennessä.

"Vaikka työtapaturmiin keskittyminen voi kuulostaa vanhanaikaiselta, ei se sitä ole. Työturvallisuus on vietävä osaksi organisaation kaikkea toimintaa ja
päätöksentekoa."

Ministeri Hyssälän mukaan tarvitaan toimenpiteitä organisaation ylätasolta aina suorittavaan tasoon asti. Asenteet on saatava työturvallisuustyölle
myönteisiksi kaikilla tasoilla.

"Tämän päivän toimintaympäristö ja työoloihin vaikuttamisen keinot ovat suurelta osin erilaisia kuin vuosikymmeniä sitten. Elinkeinoelämän ja myös
julkisen sektorin tuotanto- ja palvelurakenteet ovat verkottuneita, minkä vuoksi useista työsuojeluun liittyvistä asioista voidaan sopia osapuolten
välisissä keskusteluissa."

Lisätietoja:
erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. (09) 160 73754

Lähde:
STM tiedottaa 12.5.2009 (177/2009)