Tillbaka

Minkälainen on Työsuojelurahaston edellyttämä loppuraportti?

Minkälainen on Työsuojelurahaston edellyttämä loppuraportti?

16.10.2008 Tiedote

Työsuojelurahasto täsmensi rahoittamiensa hankkeiden loppuraporttien julkaisumuotoa ja toimittamista rahastolle. Kaikkia rahoitusmuotoja koskeva ohje on otettu käyttöön 12.10.2008.

Suosittelemme, että ennen 12.10.2008 hyväksytyt, meneillään olevat hankkeet, soveltavat ohjetta mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Hakija vastaa, että loppuraportti on laadukas, ja että se on hakijan ja rahaston välisten  yleisten sopimusehtojen mukaisesti toteutettu sekä julkisesti saatavilla.

Loppuraportti on rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka edesauttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä.

Ohjeen mukaan loppuraportti toimitetaan rahastolle myös pdf-tiedostona julkaistavaksi rahaston  Tätä on tutkittu -tietokannassa.  

Loppuraportista on käytävä ilmi tiivistelmä (kuvaussivu), hankkeen lähtökohta, tavoitteet, menetelmät, tulokset, johtopäätökset ja lähdeluettelo.

Rahasto hyväksyy loppuraportiksi hakijan omassa julkaisusarjassa tai muulla tavalla ilmestyneen julkaisu- ja kirjastojakeluun soveltuvan julkaisun. Tutkimushankkeen loppuraportin rakenne noudattaa tieteellisen raportin rakenteita ja käytäntöjä.

Työsuojelurahasto ei hyväksy loppuraportiksi kopionippua eikä pamfletityyppisiä mielipidekirjoituksia tai lehtiartikkeleita.

Yhteisrahoituksellisissa hankkeissa Työsuojelurahaston osuus voi sisältyä muuhun julkaistavaan aineistoon.

Kunkin rahoitusmuodon loppuraportille edellyttämät periaatteet ovat ohjeessa yksilöity: Tutkimus- ja kehityshankkeet (s. 4 - 5), Kehittämisavustukset (s.5), Koulutus- ja tiedotushankkeet (s.5) ja Stipendit (s. 6).

Lisätietoja antaa hankkeen valvoja:

toimitusjohtaja Kenneth Johansson, kenneth.johansson@tsr.fi, (09) 6803 3310
johtaja Riitta-Liisa Lappateläinen, riitta-liisa.lappetelainen@tsr.fi, (09) 6803 3312
tutkimusasiamies Ilkka Tahvanainen, ilkka.tahvanainen@tsr.fi, (09) 6803 3313
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314
taloussihteeri Sinikka Tinell-Niskanen, sinikka.tinell-niskanen@tsr.fi, (09) 6803 3318

Työsuojelurahaston ohje: Painetut ja verkossa julkaistavat loppuraportit (Otettu käyttöön 12.10.2008.)