Tillbaka

Muutoksessa on terveysriski

Muutoksessa on terveysriski

09.03.2012 TSR-video

Organisaatiomuutokset vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, useimmiten kielteisesti. Miinusmerkkisiä seuraamuksia voidaan kuitenkin vähentää, eivätkä vaikutukset aina ole hyvinvoinnin kannalta pelkästään kielteisiä, selvisi Suomessa ja kolmessa muussa Euroopan maassa toteutetussa tutkimushankkeessa.

Fuusiot, ulkoistukset, supistukset ja laajennukset tai vaikkapa erilaiset sisäiset järjestelyt ovat työelämämme arkea. Tällaiset organisaatiomuutokset ovat kuitenkin myös terveysriski ja niiden kielteiset seuraukset voivat vaikuttaa pitkään ja ulottua yksittäisten työntekijöiden lisäksi koko työyhteisön toimintaan.

Suomesta, Hollannista, Puolasta ja Tanskasta kootun tutkimusaineiston kohteena olivat työntekijät, jotka jatkoivat työpaikallaan muutoksen jälkeen.

Osana Psyres-hanketta (Työntekijöiden henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksessa) on julkaistu Mielekäs muutos -opas sekä terveysvaikutusten riskinarviointia tukevat tietokortit.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Muutoksessa on terveysriski Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö Krista Pahkin kertoo Psyres-hankkeen tuloksista, johtopäätöksistä ja käytännön toimenpiteistä mielekkään muutoksen toteuttamiseksi.

- Erilaiset tukitoimet, avoin viestintä ja mahdollisuus osallistua muutoksen valmisteluun ovat onnistuneen organisaatiomuutoksen työkaluja. Niillä voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden hyvinvointiin, Pahkin kiteyttää.

Voit kuunnella myös aihetta syventävän Krista Pahkinin haastattelun radio-ohjelmassa Mielekkäämpi muutos. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 
Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Muutoksessa on terveysriski
Kesto: 15.10.

 
Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Mielekkäämpi muutos
Kesto: 25.10.

Lisätietoja
Krista Pahkin, 030 474 2424, krista.pahkin@ttl.fi
Anneli Leppänen, 030 474 2524, anneli.leppanen@ttl.fi

Hanketiedote ja lisämateriaalia 
Organisaatiomuutoksen kuormittavuutta voi vähentää

www.psyres.pl

Tutkimus
Työterveyslaitos: Psychosocial health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms (NEW OSH ERA). Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 109395.