Tillbaka

Muutosmekanismit esille arviointitoiminnalla

Muutosmekanismit esille arviointitoiminnalla

07.10.2009 Tiedote

Realistisen arviointiajattelun viimeaikojen uranuurtaja, University of Leedsin professori Ray Pawson korostaa muutosmekanismien esille saamista arviointitoiminnan sekä ennakkoarvioinnin merkitystä luotettavan, jo olemassa olevan tiedon avulla.

Professori Pawson esitelmöi 7.10.2009 Työsuojelurahaston tilaisuudessa, Helsingissä. Hänen esittämänsä esimerkit olivat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon alueilta. Esimerkkejä voi hyvin hyödyntää työelämää koskevan arviointityön rakentamisessa.

Tilaisuuden tavoitteena oli innostaa suomalaisia työelämän tutkijoita ja kehittäjiä pohtimaan realistisen arviointiajattelun merkitystä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen apuvälineenä ja luoda kontakti alan ehdottomaan osaajaan, professori Pawsoniin. Samalla Pawsonille tarjoutui mahdollisuus tutustua suomalaiseen työelämän tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Keskustelun avaukseksi ja kokemusten vaihtamisen tueksi professori Satu Kalliola ja kehittäjä-konsultti Robert Arnkil esittävät käsityksiään realistisen arviointiotteen merkityksestä työelämän tutkimuksen ja kehittämistyön vahvistajina. Professori Kalliola on käyttänyt realistisen arvioinnin otetta virikkeenä  tehdessään LAATU-verkoston arviointia  yhdessä tutkija Risto Nakarin kanssa. Kehittäjä-konsultti Arnkil pohti työelämän kehittämisen arvioinnin tulevaisuuden haasteita taustallaan KARTUKE-tutkimuskokonaisuuden arviointityö.

Työsuojelurahasto on rahoittanut Satu Kalliolan ja Robert Arnkilin arviontitutkimuksia.

Tilaisuuden 7.10.2009 esitykset kalvoina (pdf-tiedostot) 
Ray Pawson

Robert Arnkil
Satu Kalliola

Tutkimukset
Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus
Satu Kalliola ja Risto Nakari: Laatuverkoston arviointitutkimus.
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 100119
Tiedote Tätä on tutkittu –tietokannassa ”U udistukset kunnissa edellyttävät eliitin osallistumista”

Sosiaalikehitys Oy
Arnkil Robert, Pitkänen Sari, Rissanen Pekka: Arviointitutkimus oppimistilojen rakentamiseksi KARTUKE-projektissa, akronyymi AURORA.
Työsuojelurahaston  Tutkimus- ja kehityshanke.
Tiedote
Tätä on tutkittu –tietokannassa ”Kuntien hyvät käytännöt saatiin esiin”