Tillbaka

Opetusalan turvallisuus

Opetusalan turvallisuus

06.09.2018 TSR-video

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anna-Maria Teperi sekä Tampereen yliopiston professori Sirpa Virta avaavat opetusalan turvallisuutta käsitteleviä tutkimuksiaan ja pohtivat, kuinka paitsi fyysisen myös henkisen turvallisuuden erilaiset ulottuvuudet tulisi ottaa huomioon voimakkaasti muuttuvassa maailmassa.

Kuvaukset järjestettiin Tampereen yliopistolla sekä Meilahden yläasteen koululla elokuussa 2018. Kuvaamataidon opettaja Marita Brace on onnistunut luomaan tunneilleen luottavaisen ja turvallisen työilmapiirin. Opettajainhuoneessa koko koulun opiskeluilmapiiriä kuvailtiin hyväksi.

Videon kesto: 3:16

Hankkeet:
116186: Yliopistojen henkilöstön turvallisuus: Resilienssi, tilannetietoisuus ja uusiin uhkiin varautuminen yliopistoissa.
116179: Turvallisuuden edistäminen opetusalalla.