Tillbaka

Osaaminen ja eteneminen tärkeää nuorille esimiehille

Osaaminen ja eteneminen tärkeää nuorille esimiehille

07.03.2011 Tiedote

Nuorten esimiesten tyypillisimmät henkilökohtaiset työtavoitteet olivat ammatillinen osaaminen, uralla eteneminen, työssä jaksaminen ja viihtyminen sekä uusi työ tai yrittäjyys. Harvemmin tärkeimpänä työtavoitteena kuvattiin työn jatkuvuutta, organisaation menestystä tai palkkaa.

Tulokset ilmenevät M.Sc. Katriina Hyvösen psykologian väitöksestä "Personal work goals put into context: Associations with work environment and occupational well-being" (Henkilökohtaisten työtavoitteiden puitteet: yhteydet työoloihin ja työhyvinvointiin), jonka tarkastustilaisuus on lauantaina 12.3.2011.

- On ymmärrettävää, että uran alkuvaiheessa keskitytään itseen liittyviin työtavoitteisiin, kuten osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen. Organisaation menestymiseen liittyvät tavoitteet lisääntyvät iän karttumisen myötä, kertoo Hyvönen.

Palkkiot saavat tavoittelemaan organisaation menestystä

Työstä saadut palkkiot - kuten palkka, työn jatkuvuus, etenemismahdollisuudet ja työstä saatu arvostus - ja niiden parantuminen edistivät organisaation menestymiseen liittyviä henkilökohtaisia työtavoitteita. Myös oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet lisääntyivät palkkioiden kohenemisen myötä. Kokemukset riittämättömistä palkkioista työhön kohdistettuihin ponnisteluihin nähden sitä vastoin suuntasivat esimiesten työtavoitteita uuden työn etsintään tai yrittäjyyteen.

Tavoitteilla suuri merkitys työhyvinvoinnille

Organisaation menestykseen liittyvät tavoitteet olivat suotuisia esimiesten omalle työhyvinvoinnille.

-Näitä tavoitteita kuvanneet esimiehet kokivat muita useammin työn imua, kuten energisyyttä, innostuneisuutta ja uppoutumisen kokemuksia. Heillä oli myös vähiten työuupumusta, toteaa Hyvönen.

Työhyvinvoinnin ongelmat kasautuivat niille tutkituille, joiden henkilökohtaiset työtavoitteet liittyivät työssä jaksamiseen ja viihtymiseen sekä uuteen työhön tai yrittäjyyteen.

Palkkioiden kehittäminen ja seuranta avainasemassa

Psykososiaaliset työolot muovaavat yksilön henkilökohtaisia työtavoitteita. Toisaalta työtavoitteet määrittävät merkittävästi yksilön työhyvinvointia. Koska työtavoitteet ovat uran alkuvaiheessa hyvin muuntuvia, on niiden ymmärtämisellä käytännön merkitystä työpaikkoja ja työelämää kehitettäessä. Avainasemassa ovat palkkioiden jatkuva kehittäminen ja seuranta organisaatioissa.

Tutkimusaineisto perustuu laajaan nuorille esimiehille kohdistettuun kyselytutkimukseen. Lähtötilanteessa vuonna 2006 tutkimukseen osallistui 747 uransa alkuvaiheessa olevaa esimiestä. Samoille henkilöille kohdistettiin seurantakysely vuonna 2008. Tutkitut olivat korkeintaan 36-vuotiaita ja he edustivat työn johtoa, keskijohtoa ja ylintä johtoa. Tutkimukseen osallistuneet työskentelivät pääosin teknisillä aloilla ja suurin osa heistä oli miehiä (85 %).

Väitös
Lauantaina 12.3.2011 klo 12.00, Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäki, Seminarium, S212.
Vastaväittäjänä professori Bettina Wiese (Baselin yliopisto, Sveitsi) ja kustoksena professori Taru Feldt.

Lisätietoja

Katriina Hyvönen, p. 0400 904 919, katriina.hyvonen@jyu.fi .
Tiedottaja Liisa Harjula, puh. (014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi , josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Teos

on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 409, 82 s., Jyväskylä 2011, ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-4229-8. Teosta voi tilata Jyväskylän yliopiston julkaisuyksiköstä, puh. (014) 260 3487, myynti@jyu.fi.

Teos julkaistaan myös sähköisesti.

Väittelijän henkilötiedot

Katriina Hyvönen kirjoitti ylioppilaaksi Kaarinan lukiosta vuonna 1995. Hän suoritti psykologian kandidaatin tutkinnon Portsmouthin yliopistossa (UK) vuonna 1999 ja työ- ja organisaatiopsykologian maisterin tutkinnon Hertfordshiren yliopistossa (UK) vuonna 2005.

Lontoossa Hyvönen toimi kouluttajana ja uravalmentajana. Hän on suorittanut myös Ison-Britannian psykologiliiton erikoispsykologikoulutuksen ja valmistui työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologiksi (Chartered Occupational Psychologist) keväällä 2010.

Hyvönen aloitti psykologian jatko-opinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006 ja työskenteli tutkijana tutkimushankkeessa "Esimiesten työn ja työhyvinvoinnin myönteiset ja kielteiset kehityspolut (FINNMA-10)".

Väitös on osa

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimusta
Esimiesten työhyvinvoinnin myönteiset ja kielteiset kehityspolut: 10 vuoden seurantatutkimus esimiestyön muutoksista ja sen seurauksista
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 105363, josta on hanketiedote .

Lähde
Jyväskylän yliopisto