Tillbaka

Panosta henkilöstöön - kasvata kilpailukykyä

Panosta henkilöstöön - kasvata kilpailukykyä

14.11.2014 TSR-video


Henkilöstökehittäminen tuo organisaatiolle taloudellisia etuja. Tutkimusjohtaja Marko Kesti kertoo, kuinka oikeat työyhteisön kehittämistoimenpiteet löydetään Hiljaiset signaalit -menetelmällä ja miten niiden toteutumista seurataan Ideamylly-työkalulla.

Tiedote
Työelämän laadun kehittäminen kasvattaa kilpailukykyä

Videon kesto
2:45

Haastateltava
tutkimusjohtaja Marko Kesti, Lapin yliopisto

Tutkimus
Marko Kestin väitöskirja: Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen
Työsuojelurahaston stipendi 109406.