Tillbaka

Pelon ilmapiiri syö yksilöä ja yhteisöä

Pelon ilmapiiri syö yksilöä ja yhteisöä

23.02.2010 TSR-video

Pelkojohtaminen on edelleen työyhteisöjen arkea. Karjuva ja uhkaava johtaja on helppo tunnistaa, mutta pelon  ilmapiiri voi syntyä silloinkin, kun johtaja vetäytyy ja vallan ottavat yhteisön vahvimmat. Pelko on uhka niin työntekijöiden ammattilaisuudelle ja terveydelle kuin yrityksen toimivuudelle ja tuottavuudellekin, muistuttavat pelolla johtamista tutkineet professori Marja Eriksson ja tutkija Sinikka Pesonen.

Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella tehdyssä Johtajuus, valta ja pelko -tutkimuksessa aineistona olivat sata pelkoon ja pelotteluun liittyvää kertomusta. Työsuojelurahaston ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimus kuuluu osana monitieteiseen LEAR-tutkimushankkeeseen (Leadership, Power and Fear), joka tutkii pelon ja epävarmuuden tahallista tai tahatonta käyttöä työelämässä.

- Pelkojohtaminen on vaikea tutkittava, aihe koetaan kiusalliseksi ja mieluimmin asiasta vaietaan, sanoo tutkimushankkeen johtaja, professori Marja Eriksson. Siksi päädyimme keräämään nimettömiä tarinoita internetin kautta. Tutkijoita kiinnostivat asiantuntijaorganisaatiot, koska huomattava osa suomalaisyrityksistä on tai ilmoittaa olevansa juuri asiantuntijayhteisö. Tällaisissa organisaatioissa johtaminen liittyy läheisesti työntekijöiden sisäisen motivaation rakentumiseen ja tätä kautta pelon ilmapiirin syntyyn ja seurauksiin.

Kertomusten kirjoittajista suurin osa oli naisia, toimihenkilöitä ja iältään 35–54-vuotiaita. Useimmin mainitut toimialat olivat hallinnollinen työ, seurakunnat sekä terveydenhuolto. Kertomuksista kävi ilmi, etteivät pelotteluun syyllisty vain esimiehet, vaan sitä esiintyy myös monissa muissakin vuorovaikutussuhteissa työpaikoilla. Tarinoista selvisi myös hyvän työyhteisön piirteitä: terveyden, hyvän työn tekemisen ja fyysisen koskemattomuuden  lisäksi kirjoittajien listaamia keskeisiä ydinarvoja olivat tasa-arvo, ihmisarvo, vapaus, rehellisyys ja lain noudattaminen. Miten sitten murtaa pelon ilmapiiriä? Puhumalla, vuorovaikutustaidoilla, neuvovat asiantuntijat.

TSR-kanavan ohjelmissa pelkojohtamista, sen syntyä ja mahdollisuuksia vapautua siitä, pohtivat professori Marja Eriksson ja tutkija Sinikka Pesonen. Multimediaohjelmaa Pelon ilmapiiri syö yksilöä ja yhteisöä täydentää radio-ohjelma Pelko talttuu puhumalla. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.


Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Pelon ilmapiiri syö yksilöä ja yhteisöä.
Kesto: 16.00.

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Pelko talttuu puhumalla.
Kesto: 25.40.

Lisätietoja
Tampereen yliopisto:
professori Marja Eriksson, marja.eriksson@uta.fi, (03) 3551 6765
tutkija Sinikka Pesonen, sinikka.pesonen@uta.fi, (03) 3551 7849

Tutkimus
Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos
Johtajuus ja pelko suomalaisessa työorganisaatiossa
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 108086
Tiedote  ”P elko ja epävarmuus työyhteisössä” Tätä on tutkittu –t ietokannassa  

Tutkimus tutuksi -tapaaminen 5.2.2010
Tutkimuksesta ja sen tuloksista puhuivat professori Marja Eriksson ja tutkija Sinikka Pesonen Työsuojelurahaston  Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 5.2.2010.


Tekniset
ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).