Tillbaka

Potilassiirrot ja –nostot terveydenhuollossa

Potilassiirrot ja –nostot terveydenhuollossa

31.12.2002 TSR-selvitys

Julkaisutiedot

10003 - Työsuojelurahaston selvitys

Nimike

Potilassiirrot ja -nostot terveydenhuollossa

Julkaisija

Työsuojelurahasto

Tekijä(t)

Hannu Alaranta, Satu Luoto

ISBN / ISSN

Tiivistelmä

Vuosien varrella Työsuojelurahasto on saanut vastaanottaa useita hankehakemuksia, joiden aihepiirinä on ollut hoitoaloilla tapahtuvat potilassiirrot ja niiden toteutustavan muokkaaminen niin hoitajan työn keventämisen kuin potilasmukavuudenkin suuntaan. 

Vuonna 2001 Työsuojelurahasto pyysi ylilääkäri Hannu Alarantaa kokoamaan olemassa olevan tiedon pohjalta käsityksen siitä, mitä tutkimuksellisia ja muita tiedon tarpeita tähän aihepiiriin liittyy. Tämä yhteenveto on julkaistu yhteenvetona näillä www –s ivuilla. Selvitystyö tuotti myös seminaariaineiston, jossa käydään läpi hoitoalojen potilassiirtoihin liityvää ongelmakenttää eri näkökulmaista. Aineisto on siirretty www-sivuille sellaisenaan ilman toimitustyötä. Seminaarissa esiintyneet asiantuntijat ovat esittäneet mielipiteensä henkilökohtaisena edustamatta mitenkään taustayhteisöjään. Esiintyjiltä on saatu lupa esitysten julkaisemiseen.

  
Yhteenveto 
http://www.tsr.fi/files/tutkimus/SiirrotNostot2002YhteenvetoAlaranta.pdf 

Muistio 
http://www.tsr.fi/files/tutkimus/SiirrotNostot2002Muistio.pdf

Avainsanat 
hoitoala, potilassiirrot, nosto

Lisätietoja 

Työsuojelurahasto, Riitta-Liisa Lappeteläinen, riitta-liisa.lappetelainen@tsr.fi

Tiivistelmän laatija

Päiväys

31.12.2002