Tillbaka

Rahoituspäätökset vuonna 2011

Rahoituspäätökset vuonna 2011

08.02.2012 Tiedote

Työsuojelurahaston rahoituspäätökset 1.1.2011 - 31.12.2011
Myönnetyt ja haetut määrärahat 2011 rahoitusmuodoittain:

Tutkimus- ja kehitysmäärärahat
Haettu 140 kpl, yhteensä 17 944 313,85 euroa.
Myönnetty 24 kpl, yhteensä 2 691 000 euroa.

Tiedotus - ja koulutusmäärärahat
Haettu 33 kpl, yhteensä 992 106,37 euroa.
Myönnetty 14 kpl, yhteensä 190 995 euroa.

Kehittämisavustukset
Haettu 44 kpl, yhteensä 1 397 146,40 euroa.
Myönnetty 36 kpl, yhteensä 1 084 550 euroa.

Tutkijastipendit
Haettu 34 kpl, yhteensä 636 120,00 euroa.
Myönnetty 10 kpl, yhteensä 188 000 euroa.

Loppuunsaattamisstipendit
Haettu 30 kpl, 249 515,84 euroa.
Myönnetty 16 kpl, 108 400 euroa.

Matkastipendit
Haettu 64 kpl, yhteensä 98 068,04 euroa.
Myönnetty 43 kpl, yhteensä 37 300 euroa.

Muu stipendi
Haettu 26 kpl, 280 104,00 yhteensä euroa.
Myönnetty 6 kpl, yhteensä 82 500 euroa.

Myönnetyt tutkimus- ja kehitysmäärärahat:

Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus
Tampere
111043 Työelämän muutoksessa pärjääminen - näkökulmana sukupolvi ja sukupuoli
198 000 euroa

Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group
Tampere
111062 Esitutkimus Yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden asema järjestäytyneillä akateemisilla työmarkkinoilla
15 000 euroa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Viestinnän laitos
Helsinki
111071 Kehityskeskustelut dialogisen johtamisen välineenä
150 000 euroa

Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampere
111072 Esitutkimus Sosiaalisen robotiikan hyödyntäminen työntekijän apuna
12 000 euroa

Helsingin yliopisto Elintarvike ja ympäristötieteiden laitos
Helsinki
111084 Sisäilmatoksiinien soluvaikutukset
110 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111090 Kuulovikaisten työssäolon tukeminen. Kuulolaitteen käytön esteet ja edisteet työelämässä.
140 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111091 Innostuksen spiraali - Innostavat ja menestyvät työyhteisöt
181 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111093 Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä. Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla
150 000 euroa

Työterveyslaitos, Tampereen aluetoimipiste
Tampere
111096 Uloshengitysilman ja seerumin tulehdusmarkkerit keuhkosairauksien varhaisdiaknostiikassa
90 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111097 Kipu ja Mieli - Tutkimus kivun ja masennuksen yhteisesiintyvyydestä suomalaisessa työväestössä
160 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111100 Epigeneettiset muutokset kuitualtistumiseen liittyvän keuhkosyövän syöpämekanismina
187 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111102 Vuorotyöunihäiriö - Seulonta ja diagnoosimenetelmien kehittäminen työterveyshuoltoon
130 000 euroa

Työterveyslaitos
Kuopio
111218 Bioenergian tuotannon ja käytön työtapaturmat - Riskit ja ennakointi
98 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111222 Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä (yhteishanke 111259)
114 000 euroa

Tampere research center for information and media (TRIM)
Tampere
111227 Työkaluja ja toimintatapoja yhteisen tietämyksen luomiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen työyhteisössä
110 000 euroa

Työterveyslaitos
Oulu
111228 Haitalliset kemialliset aineet kivihiilivoimaloissa - Altistuminen ja torjunta (yhteishanke 111229)
91 000 euroa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kuopio
111229 Haitalliset kemialliset aineet kivihiilivoimaloissa - Altistuminen ja torjunta (yhteishanke 111228)
20 000 euroa

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Signaalikäsittelyn ja akustiikan laitos
Helsinki
111244 Kallioporauksen ja rikotuksen äänentuottomekanismit (KAPRI)
42 000 euroa

Kuntoutussäätiö
Helsinki
111250 Työkyvyn tuki vuokratyössä
100 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111252 Tutkitaan työkyvyn kehitystä 31-vuotiaasta 46-vuotiaaksi ja mitkä tekijät ennustavat työkykyä ja sen muutoksia
150 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111253 Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa
150 000 euroa

Säteilyturvakeskus
Helsinki
111259 Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä (yhteishanke 111222)
58 000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu
Tampere
111287 Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen
135 000 euroa

Turun yliopisto Hoitotieteen laitos
Turku
111298 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa
100 000 euroa

 

Myönnetyt tiedotus - ja koulutusmäärärahat:

Työterveyslaitos
Helsinki
111104 Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan videot, radiojutut ja artikkelit
20 295 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111105 International Forum on Occupational Health and Safety - Policies, Profiles and Services
20 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111106 4th International Conference on Unemployment, Job Insecurity, and Health
10 000 euroa

Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö
Oulu
111110 NES2011 Conference - Wellbeing and Innovation Through Ergonomics
10 000 euroa

VATES-säätiö
Helsinki
111111 Avotyöstä tuettuun työhön
14 000 euroa

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampere
111113 Kansainvälinen vanhustyökonferenssi ICCEF 2011 - Work among the Elderly
6 600 euroa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennustekniikan laitos
Helsinki
111117 Valimoteollisuuden työterveysasioiden tiedotuskanavan ja tietopankin perustaminen
55 000 euroa

Työterveyslaitos
Helsinki
111130 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus sairaaloiden vuodeosastoilla - ohjeiden laadinta
6 800 euroa

Excenta Oy
Helsinki
111214 Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelman tiedotushanke
7 000 euroa

Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipolitiikan oppiaine
Turku
111224 Sosiaalipolitiikan päivät 2011 - Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi
2 400 euroa

Johtopäätös Oy
Tuusula
111225 Henkilöstövoimavarojen hallinnan edellytykset kunnassa -ohjelman tuloksista tiedottaminen
8 000 euroa

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu
Helsinki
111248 Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaari
15 000 euroa

Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tampere
111261 8th International Conference on Evaluation for Practice 18-20 June 2012, Porin yliopistokeskus
7 000 euroa

Skillmotor Oy
Helsinki
111370 Työelämän hyvät käytännöt sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla
8 900 euroa

Myönnetyt kehittämisavustukset:

Oy ViskoTeepak Ab
Hanko
110457 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

Premix Oy
Rajamäki
110458 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

Sulzer Pumps Finland Oy
Kotka
110459 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

Ashland Finland Oy
Porvoo
110460 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

PCAS Finland Oy
Turku
110461 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

Dynea Chemicals Oy
Hamina
110462 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

Danisco Sweeteners Oy
Kotka
110463 Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon
24 000 euroa

Raseborgs stad
Raseborg
111034 FEELIT
91 700 euroa

Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
Tampere
111035 Pullakaavauslinjan turvallisuuden kehittäminen
11 200 euroa

Turun ammattikorkeakoulu
Turku
111036 Työhyvinvoiva ammattikorkeakoulu (YTY)
45 000 euroa

Suomen Itämeri-instituutti
Tampere
111037 Proactive Baltic Professional
11 000 euroa

Osuuskauppa Osla Handelslag
Porvoo
111125 Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen
34 900 euroa

Helsingin kaupunki
Helsinki
111126 Sisätilojen toksisuus ja oireilut helsinkiläisissä kouluissa
74 000 euroa

Hengitysliitto Heli ry, Ammattiopisto Luovi
Oulu
111127 Työniloa rakentamassa - kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli
19 000 euroa

Metso Minerals Oy
Tampere
111128 Kiviaineksen murskauslaitteiston pölynhallinnan parantaminen
24 500 euroa

ISS Palvelut Oy
Vantaa
111129 VATU - Varhaisen tuen mallin määrittelystä tietotekniikkaa hyödyntävään käyttötapauksien luomiseen
17 000 euroa

Saarijärven kaupunki
Saarijärvi
111131 Henkilöstötuottavuuden kehittämispalvelun luominen kunnille (3 kuntaa mukana)
57 700 euroa

Pensi Rescue Oy
Sastamala
111134 Potilassiirto- ja kuljetuspaarien vaikutus työergonomiaan
13 800 euroa

Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus
Helsinki
111201 Ikäaktiivivapaapilotti Helsingin kaupungilla vuosina 2011 - 2013
23 000 euroa

Outokumpu Stainless Oy
Tornio
111202 Kärynhallinnan parantaminen kierrätysterästen käsinpolttoleikkauksessa
16 600 euroa

Outokumpu Stainless Oy
Tornio
111204 Kuulonsuojainten käytön tehostaminen yksilöllisellä valinnalla
19 100 euroa

Prizztech Oy
Pori
111206 PRE-kehittämisohjelma (kolmen organisaation yhteishanke)
29 000 euroa

Moria Oy
Helsinki
111207 Siirrettävä koelaite AAVI-DEMO-ilmanpuhdistin - testausvaiheeseen valitussa kohteessa
4 650 euroa

Stora Enso Oyj
Helsinki
111212 Vireyden edistäminen
21 700 euroa

Alajärven kaupunki
Alajärvi
111299 Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa
24 400 euroa

TeliaSonera Finland Oyj
Helsinki
111300 Hyvinvointia lähityöstä
54 700 euroa

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos
Turku
111304 Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen strategia toimeksi
22 100 euroa

Ahma insinöörit Oy
Helsinki
111359 SAVE hanke
32 500 euroa

ISS Palvelut Oy
Vantaa
111361 VATU- järjestelmän käytön täsmentäminen organisaatiossa ja käyttöönotto
25 000 euroa

LM-Instruments Oy
Parainen
111362 Hammashuollon käsi-instrumenttien ergonomian ja käytettävyyden testaaminen osana tuotekehitystä
6 100 euroa

Pyhätunturi Oy
Helsinki
111363 Pyhä Spirit - työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 2011 - 2013
55 400 euroa

Kuntoutuskeskus Petrea
Turku
111364 Petrean osaaminen näkyväksi kilpailutekijäksi
44 700 euroa

Oy Snellman Ab
Pietarsaari
111365 Kunnon työpaikka
34 900 euroa

Sodankylän kunta
Sodankylä
111367 Viestivä kuntayhteisö on hyvinvoiva työyhteisö
15 500 euroa

MJS-Group Oy
Jaala
111368 Betonihiertimen teleoperoidun toiminnan toteuttaminen
74 600 euroa

Turun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi
Turku
111369 Taide jää mieleen - Työyhteisön yhteisöllisyyden kautta hyvinvointia kotihoidon työntekijöille taiteen keinoin
12 800 euroaMyönnetyt tutkijastipendit:

Nordin Patrik
Helsinki
111016 Affiliate Networks and Coordinated Action in the Metal Sector in Europe -väitöskirja
18 800 euroa

Toivo Laura
Turku
111141 Työntekijöiden sopeutuminen ja identiteettien rakentuminen organisaatioyhdistymistilanteessa -väitöskirja
18 800 euroa

Sädevirta Markus
Helsinki
111144 Vertaileva tutkimus määräaikaisten työsuhteiden käytön sääntelystä EU:ssa ja kolmessa jäsenmaassa -väitöskirja
18 800 euroa

Mohamed Abdirizak
Helsinki
111148 Diversity management model in corporate responsibility -väitöskirja
18 800 euroa

Hakkarainen Pirjo
Kuopio
111166 Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä - työssä selviytymisen edellytysten parantaminen -väitöskirja
18 800 euroa

Kukkonen Mari
Helsinki
111332 Perittyjen tekijöiden vaikutus ei-malignien keuhkosairauksien syntyyn -väitöskirjatyö
18 800 euroa

Hölsö Sari
Vaasa
111335 Sosiaalinen ja psyykkinen pääoma, työn imu ja tuloksellisuus pk-yrityksissä -väitöskirjatyö
18 800 euroa

Kuokkanen Anna
Helsinki
111337 Normatiivisten johtamisoppien omaksuminen Suomessa 1930-2010 -väitöskirjatyö
18 800 euroa

Nakari Risto
Tampere
111338 Kunnat ja palveluorganisaatioiden toimivuus -väitöskirjatyö
18 800 euroa

Järvenpää Pirkko
Helsinki
111353 Minuus kohtaa työelämän. Narratiivinen kymmenen vuoden seurantatutkimus työssä jaksamisesta ja uupumisesta -väitöskirjatyö
18 800 euroa

 

Myönnetyt loppuunsaattamisstipendit:

Ruokolainen Mervi
München
111001 Organisaatioon sitoutumista käsittelevä väitöskirjatyö
7 000 euroa

Sinisammal Janne
Oulu
111002 Menestystekijöiden mittaaminen ja kehittäminen -väitöskirja
7 000 euroa

Vakkala Hanna
Saarenkylä
111011 Yksilöllinen muutosjohtaminen kuntauudistuksissa -väitöskirja
6 400 euroa

Turunen Teemu
Helsinki
111138 Työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön liittyvät odotukset -väitöskirja
7 000 euroa

Lähteenmäki Liisa
Turku
111140 Keskusteluja vuokratyöstä, vuokratyön diskursiivinen rakentuminen Suomessa 1990 2005 -väitöskirja
7 000 euroa

Mäkinen Katariina
Tampere
111151 Itsen markkinoimista työelämässä käsittelevän väitöskirjan viimeistely
7 000 euroa

Ylöstalo Hanna
Tampere
111152 Tasa-arvotyön tasa-arvot -väitöskirja
7 000 euroa

Hämäläinen Satu
Helsinki
111154 Geneettiset tekijät, ylipaino ja fyysinen kuormitus - vaikutus sorminivelrikon syntyyn -väitöskirja
7 000 euroa

Ristikari Tiina
Oulu
111314 Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen suhtautuminen maahanmuuttoon ja etniseen syrjintään -väitöskirjatyö
7 000 euroa

Leino Tuula
Helsinki
111317 Työssä kohdattu väkivalta turvallisuusammattilaisilla ja sen yhteys hyvinvointiin -väitöskirja
7 000 euroa

Foulkes Nicol
Kööpenhamina
111320 Encountering diffencence. The experience of Nordic highly-skilled temporary migrants in India -väitöskirjatyö
7 000 euroa

Maaniemi Johanna
Helsinki
111321 Challenges of justice - Comparing supervisors' and employees' experiences in the PA process -väitöskirjatyö
7 000 euroa

Rahkonen Taru
Kuopio
111354 Allasveden desinfioinnissa syntyvien sivutuotteiden vaikutus sisäilman- ja vedenlaatuun -lisensiaattityö
4 000 euroa

Fagerström Virpi
Turku
111355 Potilassiirtoergonomian vaikutus hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen vanhustenhuollossa -väitöskirjatyö
7 000 euroa

Anttila Outi
Hämeenlinna
111357 Oikeustieteellinen väitöskirjatutkimus sukupuolisyrjinnän kielloista
7 000 euroa

Karvala Kirsi
Helsinki
111358 Kosteusvauriomikrobien aiheuttamat hengitysteiden sairaudet -väitöskirja
7 000 euroa

 

Myönnetyt matkastipendit:

Savolainen Anne
Jyväskylä
111020 CWF 2011, Community, Work and Family IV International Conference, 19.-21.5.2011, Tampere
500 euroa

Huhtala Mari
Jyväskylä
111022 EAWOP 2011, 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, 25.-28.5.2011, Hollanti
700 euroa

Bergholm Tapio
Helsinki
111025 International Conference, Strikes and Social Conflicts in the Twentieth Century, 17.-19.3.11, Portugali
500 euroa

Purhonen Pipsa
Helsinki
111030 PERUTTU 1.2.2011. ICA 2011, The 61st Annual Conference of the International Communication Association, 26.-30.5.2011, Yhdysvallat
1000 euroa

Kaipio Johanna
Helsinki
111032 ITCH 2011, Information Technology and Communications in Health, 24.-27.2.2011, Kanada
1 300 euroa

Taulaniemi Annika
Tampere
111167 Nivan kurssi Musculoskeletal Disorders - risk factors and solutions at work (6103) 12.-15.4.2011, Suomi
800 euroa

Tenhiälä Aino
Helsinki
111168 The 27th EGOS Colloquium, 6.-9.7.2011 Ruotsi
600 euroa

Koivisto Satu
Espoo
111169 The 27th EGOS Colloquium, 6.-9.7.2011 Ruotsi
600 euroa

Fougère Martin
Helsinki
111170 The 27th EGOS Colloquium, 6-9.7.2011, Ruotsi
600 euroa

Kinnari Henna
Helsinki
111171 The 7th International Symposium on Modern Principles for Air Monitoring and Biomonitoring, Airmon, 19.-23.6.2011, Norja
800 euroa

Muukkonen Hanni
Helsinki
111172 The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti
800 euroa

Herranen Sanna
Jyväskylä
111173 The 14th Biennal Conference EARLI 2011, 30.8.-3.9.2011, Iso-Britannia
700 euroa

Heinonen-Guzejev Marja
Helsinki
111174 The 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem, ICBEN, 24.-28.7.2011, Iso-Britannia
600 euroa

Toppila Esko
Helsinki
111175 The 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem, ICBEN, 24.-28.7.2011, Iso-Britannia
800 euroa

Hakala Suvi
Tampere
111178 The 9th Pan European Voice Conference, PEVOC9, 31.8.-3.9.2011, Ranska
800 euroa

Hujala Anneli
Siilinjärvi
111179 The 7th International Critical Management Studies (CMS) Conference, 11-13.7.2011, Italia
800 euroa

Karhula Kati
Helsinki
111180 The 3rd HEPS conference, Healthcare systems, Ergonomics, and Patient Safety 2011, 22.-24.6.2011, Espanja
600 euroa

Tissari Varpu
Vantaa
111182 The International Society for Cultural and Activity Research Congress, ISCAR, 5.-10.9.2011, Italia
800 euroa

Seppänen Laura
Helsinki
111183 The International Society for Cultural and Activity Research Congress, ISCAR, 5.-10.9.2011, Italia
800 euroa

Paananen Henna
Oulu
111185 The 3rd HEPS conference, Healthcare systems, Ergonomics, and Patient Safety 2011, 22.-24.6.2011, Espanja
700 euroa

Siivola Kirsi
Helsinki
111186 The 41st European Environmental Mutagen Society EEMS meeting, 4.-7.7.2011, Espanja
800 euroa

Tiili Emmi
Porvoo
111187 The 41st European Environmental Mutagen Society EEMS meeting, 4.-7.7.2011, Espanja
800 euroa

Hietanen Maila
Helsinki
111188 The XXX General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science URSIGASS, 13.-20.8.2011, Turkki
800 euroa

Nevanperä Nina
Oulu
111189 The 18th European Congress on Obesity ECO, 25-28.5.2011, Turkki
600 euroa

Jokisaari Markku
Helsinki
111191 The Annual Meeting of the Academy of Management, 12.-16.8.2011, Yhdysvallat
1 200 euroa

Johanson Jan-Erik
Helsinki
111194 The 7th Transatlantic Dialogue on Strategic Management of Public Organizations, 23.-25.6.2011, Yhdysvallat
1 100 euroa

Hannukainen Kati-Susanna
Helsinki
111195 The 5th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health, NanOEH, 9.-12.8.2011, Yhdysvallat
1 200 euroa

Keski-Säntti Petra
Espoo
111198 A Joint Conference of the 13th International Neurotoxicology Association Meeting and the 11th International Symposium on Neurobehavioral Methods and Effects in Occupational and Environmental Health 5.-10.6.2011, Kiina
1 200 euroa

Marjanen Ykä
Oulu
111199 The 40th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, INTER-NOISE 4.-7.9.2011, Japani
1 200 euroa

Lyytikäinen Peppi
Helsinki
111200 The 6th World Congress of the World Sleep Federation, Worldsleep, 16.-20.10.2011, Japani
1 100 euroa

Sinokki Marjo
Yliskulma
111301 The 30th Congress of the International Commission on Occupational Health, ICOH, 18.-23.3.2012, Meksiko
1 300 euroa

Helander Mika
Helsinki
111302 IMISCOE, Eight Annual Conference Dynammics of European Migration Space: Economy, Politics and Development 7.-9.9.2011, Puola
500 euroa

Atkins Salla
Helsinki
111303 The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti
800 euroa

Franssila Heljä
Tampere
111308 European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, ECSCW 2011, 24.-28.9.2011, Tanska
700 euroa

Oikarinen Tuija
Lahti
111309 7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina
1 000 euroa

Virolainen Harri
Pori
111312 Wellbeing 2nd International Conference 2012, 21.-23.5.2012, Iso-Britannia
1 000 euroa

Jalonen Meri
Helsinki
111316 7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina
900 euroa

Virolainen Ilkka
Kouvola
111341 2012 Winter global conference on business and finance, GCBF, 3.-6.1.2012, Yhdysvallat
1 300 euroa

Catalán Julia
Helsinki
111342 The 6th International Conference on Nanotoxicology, Nanotox 2012, 4.-7.9.2012, Kiina
1 000 euroa

Ristimäki Päivi
Tikkakoski
111343 7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina
1 000 euroa

Koivisto Joonas
Helsinki
111344 European Aerosol Conference EAC 2012, 2.-7.9.2012, Espanja
1 000 euroa

Ala-Kortesmaa Sanna
Tampere
111346 The NCA 97th Annual Convention, 17.-20.11.2011, Yhdysvallat
1 300 euroa

Moisio Elina
Espoo
111350 The 3rd European Reward Management conference, (RMC) EIASM, 1.-2.12.2011, Belgia
700 euroa

 

Myönnetyt muut stipendit:

Heinonen-Guzejev Marja
Helsinki
111005 Meluherkkyys, kemikaaliherkkyys, sydän- ja verisuonitaudit, monisairaus, työkyky ja eläköityminen
14 400 euroa

Reijula Jori
Helsinki
111018 Älytila työkyvyn ja jaksamisen tukena hoitotyössä
18 800 euroa

Riikonen Eero
Helsinki
111139 Työ ja elinvoima
18 800 euroa

Bergbom Barbara
Helsinki
111161 Työtoveri- ja esimiessuhteet sekä hyvinvointi kulttuurisesti monimuotoisissa työyhteisöissä -väitöskirja
13 300 euroa

Vähämäki Maija
Turku
111163 Lakkoilu organisaatiokulttuurisena ilmiönä
14 000 euroa

Laukkanen Erkki
Helsinki
111326 Aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa jaksolla 1990 - 2006
3200 euroa

Tutkimustietoa
Tätä tutkitaan: Kuvaukset meneillään olevista
Tätä on tutkittu: Hanketiedote ja -materiaali loppuraportteineen