Tillbaka

Rahoituspäätökset vuonna 2012

Rahoituspäätökset vuonna 2012

10.01.2013 Tiedote

Työsuojelurahaston vuonna 2012 myöntämien määrärahojen luettelo rahoitusmuodoittain: Tutkimus- ja kehityshankkeet , Tiedotus- ja koulutushankkeet, Kehittämisavustukset ja henkilökohtaiset stipendit.

- Hankenumero
- Hakija
- Paikkakunta
- Hankkeen nimi
- Lisätietoja

Tutkimus- ja kehityshankkeet: Päätösluettelo 2012

112114
Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu
ESPOO
Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana
103000 euroa
Lisätietoja: Vartiainen Matti, 09 47001
Sähköposti: matti.vartiainen@tkk.fi


112074
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus
AALTO
Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe)
100000 euroa
Lisätietoja: Vartiainen Matti, 09 47001
Sähköposti: matti.vartiainen@tkk.fi


112134
Helsingin yliopisto Elintarvike ja ympäristötieteiden laitos
HELSINKI
Bioreaktiiviset altisteet - Toksisia solureaktioita aiheuttavat toksiinit ja kemikaalit työtiloissa
95000 euroa
Lisätietoja: Salkinoja-Salonen Mirja, 040 573 9049
Sähköposti: mirja.salkinoja-salonen@helsinki.fi


112133
Helsingin yliopisto Fysiikan laitos
HELSINKI
Nanohiukkasten arviointi ja hallinta mittauksien ja sisäilmamallin avulla (TTL:n 112132 ja HY:n 112133 yhteishanke)
42000 euroa
Lisätietoja: Hämeri Kaarle,
Sähköposti: kaarle.hameri@helsinki.fi


112314
Helsingin yliopisto Fysiikan laitos Elektroniikan tutkimuslaboratorio
HELSINKI
Safety first - In-car prediction of occupational driver drowsiness
42500 euroa
Lisätietoja: Forsman Pia, 09 1915 0698
Sähköposti: pia.forsman@helsinki.fi


112138
Helsingin yliopisto Fysiikan laitos Elektroniikan tutkimuslaboratorio
HELSINKI
Safety first - Wii Fit posturographic tester for sleepiness
41500 euroa
Lisätietoja: Haeggström Edward, 09 1915 0694
Sähköposti: edward.haeggstrom@helsinki.fi


112268
Helsingin yliopisto Haartman-instituutti
HELSINKI
Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit ei-pienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa (Yhteishanke 112269)
150000 euroa
Lisätietoja: Knuutila Sakari, 09 1912 6527
Sähköposti: sakari.knuutila@helsinki.fi


112231
Helsingin yliopisto Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto
HELSINKI
Työolojen muutos ja sen vaikutus työkykyyn - Kuntatyöntekijöiden seurantatutkimus 2000 - 2015
118000 euroa
Lisätietoja: Rahkonen Ossi, 09 1912 7549
Sähköposti: ossi.rahkonen@helsinki.fi


112317
Itä-Suomen yliopisto
KUOPIO
Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä - Hyvien käytäntöjen kehittäminen
56900 euroa
Lisätietoja: Räsänen Kimmo,
Sähköposti: kimmo.rasanen@uef.fi


112315
Itä-Suomen yliopisto
KUOPIO
Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen
140000 euroa
Lisätietoja: Vuori Jari,
Sähköposti: jari.vuori@uef.fi


112249
Itä-Suomen yliopisto Ympäristötieteen laitos
KUOPIO
Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä
45000 euroa
Lisätietoja: Pasanen Pertti, 020 787 2211
Sähköposti: pertti.pasanen@uef.fi


112313
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JYVÄSKYLÄ
Työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa - ratkaisumalleja ja (itsensä)johtamisen välineitä
145000 euroa
Lisätietoja: Rönkä Anna, 020 743 8100
Sähköposti: anna.ronka@jamk.fi


112125
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustiede ja aikuiska
JYVÄSKYLÄ
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä
150000 euroa
Lisätietoja: Eteläpelto Anneli, 040 575 5490
Sähköposti: anneli.etelapelto@edu.jyu.fi


112304
Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos
JYVÄSKYLÄ
Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet
100000 euroa
Lisätietoja: Mikkola Leena,
Sähköposti: leena.mikkola@jyu.fi


112275
Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
JYVÄSKYLÄ
Työn organisointi, yhteistoiminta ja työntekijöiden hyvinvointi Suomessa ja Euroopassa
148700 euroa
Lisätietoja: Anttila Timo, 014 260 3128
Sähköposti: timo.e.e.anttila@jyu.fi


112086
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LAHTI
Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin
110000 euroa
Lisätietoja: Melkas Helinä, 040 588 1400
Sähköposti: helina.melkas@lut.fi


112299
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Kasvatustieteiden ja opettajank
OULU
Kitkaton kommunikointi (KIKO) - Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi
143000 euroa
Lisätietoja: Paananen Henna,
Sähköposti: henna.paananen@oulu.fi


112084
Palkansaajien tutkimuslaitos
HELSINKI
Näyttötutkintojen tuottavuusvaikutukset
80000 euroa
Lisätietoja: Lilja Reija, 09 2535 7333
Sähköposti: reija.lilja@labour.fi


112078
Svenska social- och kommunalhögskolan
HELSINKI
Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa
114650 euroa
Lisätietoja: Saksela-Bergholm Sanna, 09 19128 472
Sähköposti: sanna.saksela@helsinki.fi


112135
Tampere research center for information and media (TRIM)
TAMPERE
Tietotyön informaatioergonomian arviointi- ja kehittämismenetelmän rakentaminen
93900 euroa
Lisätietoja: Räihä Kari-Jouko, (03) 215 6952


112076
Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos
TAMPERE
Johdon mittarit hallintaan
148000 euroa
Lisätietoja: Jääskeläinen Aki,
Sähköposti: aki.jaaskelainen@tut.fi


112122
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö
PORI
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen Harjavallan teollisuuspuistossa (Turke)
100000 euroa
Lisätietoja: Vanharanta Hannu, 040 826 2759
Sähköposti: hannu.vanharanta@tut.fi


112140
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu
TAMPERE
Yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden asema ja rooli tietotaloudessa
130000 euroa
Lisätietoja: Hölttä Seppo, 050 322 1401
Sähköposti: seppo.holtta@uta.fi


112081
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu
TAMPERE
Tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden organisointi suurissa organisaatioissa
14200 euroa
Lisätietoja: Harisalo Risto,
Sähköposti: risto.harisalo@uta.fi


112286
Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö
TAMPERE
Hanke työterveyshuollon ja työlääketieteen professuurista Tampereen yliopistoon
200000 euroa
Lisätietoja: Rissanen Pekka,
Sähköposti: pekka.rissanen@uta.fi


112116
Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
TAMPERE
Yritysten henkilöstövähennysten vaikutukset työpaikkansa menettäneiden ja yritykseen jääneiden työntekijöiden työuriin
100000 euroa
Lisätietoja: Koistinen Pertti, 013 3551 6314
Sähköposti: pertti.koistinen@uta.fi


112001
Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
PORI
Yhteistoiminnallinen kehittäminen kuntien rakenteellisissa uudistuksissa
70000 euroa
Lisätietoja: Kalliola Satu,
Sähköposti: satu.kalliola@uta.fi


112312
Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö YKY
TAMPERE
Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä
120000 euroa
Lisätietoja: Nätti Jouko, 03 3551 6340
Sähköposti: jouko.natti@uta.fi


112241
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
HELSINKI
Lääkärien päivystysmallien kehittämis- ja arviointitutkimus. Päivystysmallit, työkuormitus ja terveyspalveluiden vaikuttavuus.
140000 euroa
Lisätietoja: Elovainio Marko, 029 524 7212
Sähköposti: marko.elovainio@thl.fi


112282
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
HELSINKI
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo
150000 euroa
Lisätietoja: Salmi Minna, 020 610 7117
Sähköposti: minna.salmi@thl.fi


112256
Työterveyslaitos
KUOPIO
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kuulovaurion syntymistä ennustavista tekijöistä
30000 euroa
Lisätietoja: Verbeek Jos, 030 474 7289
Sähköposti: jos.veerbeek@ttl.fi


112248
Työterveyslaitos
HELSINKI
Nanohiukkasten perimämyrkyllisyyden perusta
150000 euroa
Lisätietoja: Norppa Hannu, 030 474 2336
Sähköposti: hannu.norppa@ttl.fi


112247
Työterveyslaitos
HELSINKI
Esimiehenä kaupan alalla
100000 euroa
Lisätietoja: Kandolin Irja, 030 474 2721
Sähköposti: irja.kandolin@ttl.fi


112258
Työterveyslaitos
HELSINKI
Uudistuva johtaminen työkyvyn tukemisessa kunnallisessa liikelaitoksessa -tapaustutkimus
80000 euroa
Lisätietoja: Juvonen-Posti Pirjo,
Sähköposti: pirjo.juvonen-posti@ttl.fi


112293
Työterveyslaitos
HELSINKI
Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman synnyssä
100000 euroa
Lisätietoja: Hirvonen Ari, 030 474 2204
Sähköposti: ari.hirvonen@ttl.fi


112238
Työterveyslaitos
HELSINKI
Äidin työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen
100000 euroa
Lisätietoja: Jungewelter Soile, 030 4741
Sähköposti: soile.jungewelter@ttl.fi


112253
Työterveyslaitos
HELSINKI
Ovatko pitkät työpäivät mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyyden riskitekijä? - eurooppalainen monikohorttitutkimus (IPD-WORK konsortio)
200000 euroa
Lisätietoja: Kivimäki Mika, 030 474 2709
Sähköposti: mika.kivimaki@ttl.fi


112260
Työterveyslaitos
HELSINKI
Kosteusvauriopotilaiden diagnosointiin soveltuvien merkkiaineiden kartoittaminen limakalvoilta systeemibiologian keinoin
197100 euroa
Lisätietoja: Alenius Harri, 030 474 2175
Sähköposti: harri.alenius@ttl.fi


112269
Työterveyslaitos
HELSINKI
Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit ei-pienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa (Yhteishanke 112268)
42000 euroa
Lisätietoja: Wolff Henrik, 030 474 2604
Sähköposti: henrik.wolff@ttl.fi


112059
Työterveyslaitos
HELSINKI
Rajoja rikkova työ - toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla
150000 euroa
Lisätietoja: Janhonen Minna, 030 474 2609
Sähköposti: minna.janhonen@ttl.fi

Myönnetyt tutkimus- ja kehityshankkeet 2012

112065
Työterveyslaitos
HELSINKI
Työaikojen kehittäminen kunta-alalla
166000 euroa
Lisätietoja: Härmä Mikko, 030 474 71
Sähköposti: mikko.harma@ttl.fi


112091
Työterveyslaitos
KUOPIO
Tehostesavujen haitallisten keuhko- ja verisuonivaikutusten torjunta
70000 euroa
Lisätietoja: Laitinen Juha, 030 474 7209
Sähköposti: juha.laitinen@ttl.fi


112106
Työterveyslaitos
HELSINKI
Bisfenoli A -altistuminen suomalaisilla työpaikoilla
86000 euroa
Lisätietoja: Porras Simo, 030 474 2105
Sähköposti: simo.porras@ttl.fi


112132
Työterveyslaitos
HELSINKI
Nanohiukkasten arviointi ja hallinta mittauksien ja sisäilmamallin avulla (TTL:n 112132 ja HY:n 112133 yhteishanke)
120000 euroa
Lisätietoja: Savolainen Kai, 030 474 2200
Sähköposti: kai.savolainen@ttl.fi


112080
Työterveyslaitos
TURKU
Merenkulkija ja poikkeustilanteet laivalla - tehtävien kuormittavuus ja toimintakyvyn arviointi (SeaFit)
110000 euroa
Lisätietoja: Miilunpalo Päivi, 030 474 7529
Sähköposti: paivi.miilunpalo@ttl.fi


112098
Työterveyslaitos
KUOPIO
REACH-tiedolla tehokkaaseen riskinhallintaan (RETRIS)
90500 euroa
Lisätietoja: Koponen Milja, 030 4747 7000
Sähköposti: milja.koponen@ttl.fi


112257
Työterveyslaitos Terveys ja työkyky -osaamiskeskus
HELSINKI
Tilapäisten työjärjestelyjen vaikutukset tuki- ja liikuntaelinten kipuihin ja masennusoireisiin liittyvään työkyvyttömyyteen
220000 euroa
Lisätietoja: Viikari-Juntura Eira, 030 474 2511
Sähköposti: eira.viikari-juntura@ttl.fi


112083
Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö
VAASA
Barometritutkimus henkilöstötyön tulevaisuudesta
48740 euroa
Lisätietoja: Järlström Maria,
Sähköposti: majarl@uwasa.fi

Tiedotus- ja koulutushankkeet: Päätösluettelo 2012

112147
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
HELSINKI
Yhteisölliset työmenetelmät laitosympäristössä
16000 euroa
Lisätietoja: Kökkö Jarmo, 09 77 501
Sähköposti: jarmo.kokko@hdl.fi


112071
Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos
HELSINKI
2nd International Conference on Practice Research
2500 euroa
Lisätietoja: Julkunen Ilse, 09 1912 4577
Sähköposti: ilse.julkunen@helsinki.fi


112221
Innote valmennus Oy
KUOPIO
Työmuotoilu ammatillisen koulutuksen työ- ja oppimisympäristössä (ESKOn tiedotusosa)
9000 euroa
Lisätietoja: Räsänen Teijo, 050 067 2173
Sähköposti: teijo.rasanen@innotiimi.fi


112266
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
JOKIOINEN
Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen ammattimaisuutta edistämällä
43300 euroa
Lisätietoja: Hellstedt Maarit, 029 531 7203
Sähköposti: maarit.hellstedt@mtt.fi


112144
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö
OULU
HSEQ-viestintäkanava
37700 euroa
Lisätietoja: Väyrynen Seppo, 08 553 2936
Sähköposti: seppo.vayrynen@oulu.fi


112243
Oy Tinnoff Inc.
HELSINKI
Tinnituksen "korvien soimisen" - työkykyä uhkaavan haittaavuuden -hallinta tiedotuksella ja viestinnällä
18800 euroa
Lisätietoja: Ylikoski Matti,
Sähköposti: matti.ylikoski@tinnoff.com


112063
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
ROVANIEMI
International Conference on Competence and Problem-Based Learning 12 - 13 April 2012
4000 euroa
Lisätietoja: Hyry-Honka Outi, 0207 984 000
Sähköposti: outi.hyry-honka@ramk.fi


112272
Suomen muistiasiantuntijat ry
HELSINKI
Muistikoordinaattorin työn vaatimukset ja voimavaratekijät (työssä jaksamiseen liittyvä hanke)
36500 euroa
Lisätietoja: Toljamo Maisa, 09 454 2848
Sähköposti: maisa.toljamo@muistiasiantuntijat.fi


112073
The Westermarck Society ry
TURKU
Sosiologipäivät 2012 - vuosittainen sosiologinen konferenssi
2000 euroa
Lisätietoja: Laipio Kristiina,
Sähköposti: kristiina.laipio@uef.fi


112306
Tiedekeskussäätiö Suomalainen Tiedekeskus Heureka
VANTAA
Heureka tulee hulluksi - tiedekeskusnäyttely mielenterveydestä
20000 euroa
Lisätietoja: Ekelund Heidi, 09 857 99
Sähköposti: heidi.ekelund@heureka.fi


112271
Turun lähiradioyhdistys ry
TURKU
Nanomateriaalit ja työturvallisuus
18900 euroa
Lisätietoja: Mäenpää Marja, 02 277 3666
Sähköposti: marja.maenpaa@radiorobinhood.fi


112250
Turun yliopisto Työtieteiden keskus
TURKU
WORK - Continuities and Disruptions in Modern Life konferenssi Turussa 21 - 23.8.2013
20000 euroa
Lisätietoja: Kovalainen Anne, 02 333 9311
Sähköposti: anne.kovalainen@utu.fi


112308
Työterveyslaitos
TAMPERE
International Conference on Asbestos Monitoring and Health Surveillance in Individuals, Espoo 11.-13.2.2014
20000 euroa
Lisätietoja: Oksa Panu, 030 474 8654  
Sähköposti: panu.oksa@ttl.fi


112058
Työterveyslaitos
HELSINKI
Suomalaisen työntekijäkuvan muutos 1945-2012
20000 euroa
Lisätietoja: Väänänen Ari, 030 474 2435
Sähköposti: ari.vaananen@ttl.fi


112064
Työterveyslaitos
HELSINKI
Work Well-being and Wealth - Active Ageing at Work
20000 euroa
Lisätietoja: Härmä Mikko, 030 474 71
Sähköposti: mikko.harma@ttl.fi


112099
Työterveyslaitos
TURKU
Kunta hyvin - kaikki hyvin -seminaari. Sillanrakennusta tutkimuksesta työhyvinvoinnin arkeen
2000 euroa
Lisätietoja: Laine Marjukka, 030 474 7537
Sähköposti: marjukka.laine@ttl.fi
Kehittämisavustukset: Päätösluettelo 2012

112169
Bovalius-ammattiopisto
TURKU
Baon henkilöstöjohtamisen kehittämishanke (BaHeKe-hanke)
34900 euroa
Lisätietoja: Oksa Oili,
Sähköposti: oili.oksa@bovalius.fi


112151
Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
KUUSANKOSKI
Vastuunkantajat -projekti
29500 euroa
Lisätietoja: Vanhala Teija,
Sähköposti: teija.vanhala@carea.fi


112226
Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelut Kotihoito
ESPOO
Espoon kaupungin vanhusten kotihoidon esimiesten muutostuki
28600 euroa
Lisätietoja: Kasanen Raija, 09 8164 5941
Sähköposti: raija.kasanen@espoo.fi


112159
Helsingin kaupunki Työterveyskeskus
HELSINKi
Työfysioterapia uusiksi - työhyvinvointia työssä uudistumalla
20000 euroa
Lisätietoja: Toikka Tuija, 09 3105 4074
Sähköposti: tuija.toikka@hel.fi


112154
Kunnan Taitoa Oy
TURKU
TAIVAS - Taitoan muutosvalmennus
46000 euroa
Lisätietoja: Peltovuoma Tanja, 020 610 9200
Sähköposti: tanja.peltovuoma@taitoa.fi


112220
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
KUOPIO
Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan
43200 euroa
Lisätietoja: Korhonen Timo,
Sähköposti: timo.korhonen@evl.fi


112153
Lämpönen Finland Oy
OULUNSALO
Myyjästä lämmöntuojaksi - Voimaantumisen toimintakulttuurilla kasvuun
27500 euroa
Lisätietoja: Karjula Jukka,
Sähköposti: jukka.karjula@lamponen.fi


112225
Nokia Oyj
ESPOO
Sustainable and Engaging Global and Virtual Work
24000 euroa
Lisätietoja: Jarret Tania, 071 808 000
Sähköposti: tania.jarret@nokia.com


112368
Norrhydro Oy
TAMPERE
Työkoneen Norrdigi ohjausjärjestelmän turvallisuuden kehittäminen
16000 euroa
Lisätietoja: Sipola Ari,
Sähköposti: ari.sipola@norrhydro.com


112323
Novart Oy
NASTOLA
Työturvallisuuskulttuurin luominen tuotannollisessa organisaatiossa
39000 euroa
Lisätietoja: Silvast Arto, 0207 730 730
Sähköposti: arto.silvast@novart.fi


112152
Oy KWH-Mirka Ab
JEPPO
Automaalaamojen työturvallisuuden parantaminen
29000 euroa
Lisätietoja: Sundell Mats, 0207 602 111
Sähköposti: mats.sundell@mirka.com


112365
Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy
VANTAA
Vastuullisuus ja sen kehittyminen organisaatiossa
46200 euroa
Lisätietoja: Astala Sirja, 09 8603 2750
Sähköposti: sirja.astala@vantaankerttuli.fi


112149
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
KOTKA
Koskenrinteen ERGOnomia -projekti
26800 euroa
Lisätietoja: Kotola Sirpa,
Sähköposti: sirpa.kotola@koskenrinne.fi


112369
Personal Results Oy
HELSINKI
Yksilöiden prosessit organisaatioiden tuottavuuteen interaktion kautta
34900 euroa
Lisätietoja: Ylä-Soininmäki Raimo, 044 270 0570
Sähköposti: pr@personalresults.fi


112321
Porin kaupunki Koulutusvirasto
PORI
Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa (5 kaupoungin/kunnan yhteishanke)
61000 euroa
Lisätietoja: Välimäki Ritva, 02 621 1100
Sähköposti: ritva.valimaki@pori.fi


112364
Rakennusteollisuus RT ry
HELSINKI
Rakennusalan terveys (RATE) -kehittämishanke (14 yritystä)
36900 euroa
Lisätietoja: Kari Tapio, 09 1299 213
Sähköposti: tapio.kari@rakennusteollisuus.fi


112223
Rovaniemen kaupunki
ROVANIEMI
Vaikuttavuutta henkilöstötuottavuuden kehittämiseen (kuuden eri toimialan organisaation verkostohanke)
78900 euroa
Lisätietoja: Hemminki Pertti, 016 3221
Sähköposti: pertti.hemminki@rovaniemi.fi


112049
Saarioinen Oy
VALKEAKOSKI
Saarioinen Oy:n Valkeakosken tehtaan jauhopölyn vähentämishanke
12500 euroa
Lisätietoja: Laatikainen Kati,
Sähköposti: k.laatikainen@saarioinen.fi


112224
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
HYVINKÄÄ
Eristeen vaikutus kattoeristystyön ergonomiaan ja kuormittavuuteen
5200 euroa
Lisätietoja: Karhunen Ari, 020 77 550
Sähköposti: ari.karhunen@saint-gobain.com


112366
Suoja-Pirtti ry
HELSINKI
Kehittämisen johtaminen Suojapirtissä (KEJO)
9600 euroa
Lisätietoja: Palomäki Jarmo, 09 8770 4226
Sähköposti: jarmo.palomaki@suoja-pirtti.fi


112222
Sähkö-Rantek Oy
OULU
Käämintätyön ergonomian kehittäminen
7500 euroa
Lisätietoja: Rantapää Juha-Matti, 08 534 6200
Sähköposti: juha-matti.rantapaa@rantek.fi


112363
Tampereen kaupunki
TAMPERE
Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki
47500 euroa
Lisätietoja: Juusenaho Riitta,
Sähköposti: riitta.juusenaho@tampere.fi


112367
TeliaSonera Finland Oyj
SONERA
Toimintamallin kehittäminen RF-ylialtistumistilanteisiin (6 yrityksen yhteishanke)
19800 euroa
Lisätietoja: Rautio Jouko,
Sähköposti: jouko.rautio@teliasonera.com


112320
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
TAMPERE
OHSAS 18001 ohjeistuksen kehittäminen valimoille (3 jäsenyrityksen hanke)
20000 euroa
Lisätietoja: Zitting Heikki,
Sähköposti: heikki.zitting@sacotec.fi


112230
Varkauden kaupunki Soisalon Työterveys-liikelaitos
VARKAUS
Tylsät hampaat - kova arki. Työkyvyn hallinnan uusi purukalusto
25600 euroa
Lisätietoja: Alatalo Eija, 017 579 5273
Sähköposti: eija.alatalo@varkaus.fi


Kehittämisavustukset: Päätösluettelo 2012

112169
Bovalius-ammattiopisto
TURKU
Baon henkilöstöjohtamisen kehittämishanke (BaHeKe-hanke)
34900 euroa
Lisätietoja: Oksa Oili,
Sähköposti: oili.oksa@bovalius.fi


112151
Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
KUUSANKOSKI
Vastuunkantajat -projekti
29500 euroa
Lisätietoja: Vanhala Teija,
Sähköposti: teija.vanhala@carea.fi


112226
Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelut Kotihoito
ESPOO
Espoon kaupungin vanhusten kotihoidon esimiesten muutostuki
28600 euroa
Lisätietoja: Kasanen Raija, 09 8164 5941
Sähköposti: raija.kasanen@espoo.fi


112159
Helsingin kaupunki Työterveyskeskus
HELSINKi
Työfysioterapia uusiksi - työhyvinvointia työssä uudistumalla
20000 euroa
Lisätietoja: Toikka Tuija, 09 3105 4074
Sähköposti: tuija.toikka@hel.fi


112154
Kunnan Taitoa Oy
TURKU
TAIVAS - Taitoan muutosvalmennus
46000 euroa
Lisätietoja: Peltovuoma Tanja, 020 610 9200
Sähköposti: tanja.peltovuoma@taitoa.fi


112220
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
KUOPIO
Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan
43200 euroa
Lisätietoja: Korhonen Timo,
Sähköposti: timo.korhonen@evl.fi


112153
Lämpönen Finland Oy
OULUNSALO
Myyjästä lämmöntuojaksi - Voimaantumisen toimintakulttuurilla kasvuun
27500 euroa
Lisätietoja: Karjula Jukka,
Sähköposti: jukka.karjula@lamponen.fi


112225
Nokia Oyj
ESPOO
Sustainable and Engaging Global and Virtual Work
24000 euroa
Lisätietoja: Jarret Tania, 071 808 000
Sähköposti: tania.jarret@nokia.com


112368
Norrhydro Oy
TAMPERE
Työkoneen Norrdigi ohjausjärjestelmän turvallisuuden kehittäminen
16000 euroa
Lisätietoja: Sipola Ari,
Sähköposti: ari.sipola@norrhydro.com


112323
Novart Oy
NASTOLA
Työturvallisuuskulttuurin luominen tuotannollisessa organisaatiossa
39000 euroa
Lisätietoja: Silvast Arto, 0207 730 730
Sähköposti: arto.silvast@novart.fi


112152
Oy KWH-Mirka Ab
JEPPO
Automaalaamojen työturvallisuuden parantaminen
29000 euroa
Lisätietoja: Sundell Mats, 0207 602 111
Sähköposti: mats.sundell@mirka.com


112365
Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy
VANTAA
Vastuullisuus ja sen kehittyminen organisaatiossa
46200 euroa
Lisätietoja: Astala Sirja, 09 8603 2750
Sähköposti: sirja.astala@vantaankerttuli.fi


112149
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
KOTKA
Koskenrinteen ERGOnomia -projekti
26800 euroa
Lisätietoja: Kotola Sirpa,
Sähköposti: sirpa.kotola@koskenrinne.fi


112369
Personal Results Oy
HELSINKI
Yksilöiden prosessit organisaatioiden tuottavuuteen interaktion kautta
34900 euroa
Lisätietoja: Ylä-Soininmäki Raimo, 044 270 0570
Sähköposti: pr@personalresults.fi


112321
Porin kaupunki Koulutusvirasto
PORI
Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa (5 kaupoungin/kunnan yhteishanke)
61000 euroa
Lisätietoja: Välimäki Ritva, 02 621 1100
Sähköposti: ritva.valimaki@pori.fi


112364
Rakennusteollisuus RT ry
HELSINKI
Rakennusalan terveys (RATE) -kehittämishanke (14 yritystä)
36900 euroa
Lisätietoja: Kari Tapio, 09 1299 213
Sähköposti: tapio.kari@rakennusteollisuus.fi


112223
Rovaniemen kaupunki
ROVANIEMI
Vaikuttavuutta henkilöstötuottavuuden kehittämiseen (kuuden eri toimialan organisaation verkostohanke)
78900 euroa
Lisätietoja: Hemminki Pertti, 016 3221
Sähköposti: pertti.hemminki@rovaniemi.fi


112049
Saarioinen Oy
VALKEAKOSKI
Saarioinen Oy:n Valkeakosken tehtaan jauhopölyn vähentämishanke
12500 euroa
Lisätietoja: Laatikainen Kati,
Sähköposti: k.laatikainen@saarioinen.fi


112224
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
HYVINKÄÄ
Eristeen vaikutus kattoeristystyön ergonomiaan ja kuormittavuuteen
5200 euroa
Lisätietoja: Karhunen Ari, 020 77 550
Sähköposti: ari.karhunen@saint-gobain.com


112366
Suoja-Pirtti ry
HELSINKI
Kehittämisen johtaminen Suojapirtissä (KEJO)
9600 euroa
Lisätietoja: Palomäki Jarmo, 09 8770 4226
Sähköposti: jarmo.palomaki@suoja-pirtti.fi


112222
Sähkö-Rantek Oy
OULU
Käämintätyön ergonomian kehittäminen
7500 euroa
Lisätietoja: Rantapää Juha-Matti, 08 534 6200
Sähköposti: juha-matti.rantapaa@rantek.fi


112363
Tampereen kaupunki
TAMPERE
Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki
47500 euroa
Lisätietoja: Juusenaho Riitta,
Sähköposti: riitta.juusenaho@tampere.fi


112367
TeliaSonera Finland Oyj
SONERA
Toimintamallin kehittäminen RF-ylialtistumistilanteisiin (6 yrityksen yhteishanke)
19800 euroa
Lisätietoja: Rautio Jouko,
Sähköposti: jouko.rautio@teliasonera.com


112320
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
TAMPERE
OHSAS 18001 ohjeistuksen kehittäminen valimoille (3 jäsenyrityksen hanke)
20000 euroa
Lisätietoja: Zitting Heikki,
Sähköposti: heikki.zitting@sacotec.fi


112230
Varkauden kaupunki Soisalon Työterveys-liikelaitos
VARKAUS
Tylsät hampaat - kova arki. Työkyvyn hallinnan uusi purukalusto
25600 euroa
Lisätietoja: Alatalo Eija, 017 579 5273
Sähköposti: eija.alatalo@varkaus.fi

Stipendit: Päätösluettelo 2012

112042
Airila Auli
KERAVA
The 10th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology EAOHP 11.-13.4.2012, Sveitsi
800 euroa
Lisätietoja: Airila Auli,
Sähköposti: auli.airila@helsinki.fi


112215
Alho Rolle
BERLIN GERMANY
Second ISA Forum of Sociolgy - Social Justice and Democratization 1. - 4.8.2012, Argentiina
1200 euroa
Lisätietoja: Alho Rolle,
Sähköposti: rolle.alho@helsinki.fi


112016
Anttila Anu-Hanna
TURKU
Tutkijavierailu Brighton University Business School CROME
2700 euroa
Lisätietoja: Anttila Anu-Hanna,
Sähköposti: anantti@utu.fi


112332
Diehl Marjo-Riitta
OESTRICH-WINKEL GERMANY
Tutkijavierailu London School of Economics
1800 euroa
Lisätietoja: Diehl Marjo-Riitta,
Sähköposti: marjo-riitta.diehl@ebs.edu


112023
Ding Hebo
ESPOO
Hand pain and hand osteoarthrosis among female dentists and teachers -väitöskirjatyö
3000 euroa
Lisätietoja: Ding Hebo,
Sähköposti: hebo.ding@helsinki.fi


112038
Forsman Sinikka
TAMPERE
Sosiaalityöntekijän sisäinen ura - Henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla lastensuojelussa -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Forsman Sinikka,
Sähköposti: sinikka.forsman@uta.fi


112047
Haaramo Peija
HELSINKI
SLEEP 2012, 26th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS),9.-13.6.2012, Yhdysvallat
1300 euroa
Lisätietoja: Haaramo Peija,
Sähköposti: peija.haaramo@helsinki.fi


112181
Haavisto Marja-Leena
HELSINKI
Kasautuvan univajeen vaikutukset tietotyössä suoriutumiseen ja oppimiseen -väitöskirjatyö
6000 euroa
Lisätietoja: Haavisto Marja-Leena,


112208
Herkama Sanna
HELSINKI
4th European Communication Conference ECREA 24. - 27.10.2012, Turkki
850 euroa
Lisätietoja: Herkama Sanna,
Sähköposti: sanna.herkama@helsinki.fi


112214
Hietikko Marita
TAMPERE
The 7th International Conference on the Safety of Industrial Autometed Systems SIAS 11. - 12.10.2012, Kanada
1300 euroa
Lisätietoja: Hietikko Marita,
Sähköposti: marita.hietikko@vtt.fi


112028
Holopainen Johanna
ESPOO
The 6th Nordic Working Life Conference, NWLC, 25.-27.4.2012, Tanska
600 euroa
Lisätietoja: Holopainen Johanna,
Sähköposti: johanna.holopainen@skillmotor.com


112031
Hong Jianzhong Janne
LAHTI
7th International Researching Work and Learning Conference RWL7, 4.-7.12.2011, Kiina
1300 euroa
Lisätietoja: Hong Jianzhong Janne,
Sähköposti: jhong@lut.fi


112004
Hyrkkänen Ursula
MERIMASKU
30th International Congress on Occupational Health, ICOH, 18.-23.3.2012, Meksiko
1300 euroa
Lisätietoja: Hyrkkänen Ursula,
Sähköposti: ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi


112234
Jalonen Harri
LOIMAA
RUC Sunrise Conference 2012, 29. - 31.10.2012, Tanska
700 euroa
Lisätietoja: Jalonen Harri,
Sähköposti: harri.jalonen@turkuamk.fi


112046
Juntunen Kaisu
OULUNSALO
ICT:n soveltamiseen perustuvat toimintaprosessien uudistukset terveydenhuollossa -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Juntunen Kaisu,
Sähköposti: kaisu.juntunen@oulu.fi


112041
Jussila Kirsi
OULU
5th European conference on Protective Clothing ECPC, 29.-31.5.2012, Espanja
850 euroa
Lisätietoja: Jussila Kirsi,
Sähköposti: kirsi.jussila@ttl.fi


112164
Jämsä Ulla
OULU
Työelämälähtöinen oppiminen ja kuntoutustyön kehittäminen kuntoutuksen yamk-opiskelussa -väitöskirjatyö
6600 euroa
Lisätietoja: Jämsä Ulla,
Sähköposti: ujamsa@luukku.com


112007
Kamila Marjo
SEINÄJOKI
Miltä opettaja saa näyttää? -väitöstutkimus
7000 euroa
Lisätietoja: Kamila Marjo,
Sähköposti: marjo.kamila@alavus.fi


112349
Kaunisto Saara-Leena
OULU
Ihmissuhteet opettajan työhyvinvoinnin haasteena -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Kaunisto Saara-Leena,
Sähköposti: saara-leena.kaunisto@oulu.fi


112161
Kauppi Teemu
VÄHÄKYRÖ
Oppilaiden opettajiin kohdistuva kiusaaminen - puheviestinnän väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Kauppi Teemu,
Sähköposti: teemu.t.kauppi@jyu.fi


112322
Kausto Johanna
HELSINKI
Second Scientific Conference on Work Disability Prevention and Integration, WDPI, 22.-24.10.2012, Hollanti
700 euroa
Lisätietoja: Kausto Johanna,
Sähköposti: johanna.kausto@ttl.fi


112048
Kesti Marko
OULU
2nd Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research, QQE 2012, 21.-22.5.2012, Singapore
1300 euroa
Lisätietoja: Kesti Marko,
Sähköposti: marko.kesti@mcompetence.com


112347
Koivistoinen Mari
LAPINLAHTI
Johtamisviestintä sosiaali- ja terveysalan kuntaorganisaatioissa -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Koivistoinen Mari,
Sähköposti: mari.koivistoinen@uef.fi


112026
Koivunen Tuija
TAMPERE
Gender, Work and Organization - 7th international interdisciplinary conference, 27.-29.6.2012, Iso-Britannia
780 euroa
Lisätietoja: Koivunen Tuija,
Sähköposti: tuija.koivunen@uta.fi


112345
Koli Annarita
VEIKKOLA
Muutoksenteko ja työhyvinvoinnin edistäminen ammattiopettajien työssä -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Koli Annarita,
Sähköposti: annarita.koli@gmail.com


112201
Koskela Riitta-Sisko
HELSINKI
EULAR 2012 Annual European Congress of Rheumatotogy 6. - 9.6.2012, Saksa
900 euroa
Lisätietoja: Koskela Riitta-Sisko,
Sähköposti: riitta-sisko.koskela@ttl.fi


112326
Lahti Malgorzata
VIHTAVUORI
Communicating cultural diversity in the workplace -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Lahti Malgorzata,
Sähköposti: malgorzata.lahti@jyu.fi


112039
Lehtonen Maarit
HYLLYKALLIO
Terveydenhuollon priorisoinnin vaikuttavuus -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Lehtonen Maarit,
Sähköposti: maarit.lehtonen@uwasa.fi


112182
Lehtopuu Heidi
ROVANIEMI
Työn mielekkyys ja sisäinen palkitsevuus henkilöstön kokemana -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Lehtopuu Heidi,
Sähköposti: heidi.lehtopuu@ulapland.fi


112177
Liewendahl Helena
EKENÄS
Väitöskirjan loppuunsaattaminen What motivates personell to keep service promises?
7000 euroa
Lisätietoja: Liewendahl Helena,


112192
Lindholm Harri
HELSINKI
Stressin ja palautumisen biokemialliset ja fysiologiset indikaattorit mediatyöntekijöillä -väitöskirjatyö
6500 euroa
Lisätietoja: Lindholm Harri,
Sähköposti: harri.lindholm@ttl.fi


112343
Lindström Irmeli
HELSINKI
Nuorten miesten astman ennuste ja vaikutus aikuisiän työkykyyn -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Lindström Irmeli,
Sähköposti: irmeli.lindstrom@ttl.fi


112354
Luoma Jenni
HELSINKI
Psykologinen omistajuus organisaation muutostilanteessa -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Luoma Jenni,
Sähköposti: jluoma@hotmail.com

 

112162
Mannermaa Katri
PORI
Tiedon jalostaminen osaamiseksi - vertaileva tutkimus yksityisissä ja julkisissa työterveyshuolto-organisaatioissa -väitöskirjatyö
5000 euroa
Lisätietoja: Mannermaa Katri,
Sähköposti: katri.mannermaa@tut.fi


112210
Merivirta Maija-Leena
RUUTANA
30th International Symposium on Safety and Health in the Construction Industry 16. - 18.10.2012, Yhdysvallat
1200 euroa
Lisätietoja: Merivirta Maija-Leena,
Sähköposti: maija-leena.merivirta@ttl.fi


112005
Mäkinen Susanna
HELSINKI
Liikkkuvan työn piirteet, kuormitukset ja kuormituksista palautuminen - lisensiaatin tutkielma
3500 euroa
Lisätietoja: Mäkinen Susanna,
Sähköposti: susanna.makinen@diacor.fi


112009
Nordin Patrik
HELSINKI
19th International Conference of Europeanists, 22.-24.3.2012, Yhdysvallat
940 euroa
Lisätietoja: Nordin Patrik,
Sähköposti: patrik.nordin@helsinki.fi


112168
Nymark Penny
HELSINKI
Teollisten hiilinanomateriaalien toksikogenominen tutkimus
15000 euroa
Lisätietoja: Nymark Penny,
Sähköposti: penny.nymark@helsinki.fi


112006
Palomäki Eero
TAMPERE
10 th International Healthy Buildins Conference 2012, 8.-12.7.2012 Australia
1300 euroa
Lisätietoja: Palomäki Eero,
Sähköposti: eero.palomaki@ttl.fi


112200
Pensola Tiina
ESPOO
Conference of European Society for Health Medical Sociology - Health inequalities over the life course 30.8. - 1.9.2012, Saksa
600 euroa
Lisätietoja: Pensola Tiina,
Sähköposti: tiina.pensola@ttl.fi


112327
Piippo Jukka
TAMPERE
The 11th Congress of World Association for Psychosocial Rehabilitation, WAPR, 10.-13.11.2012 Italia
600 euroa
Lisätietoja: Piippo Jukka,
Sähköposti: jukka.piippo@arcada


112166
Randelin Marja
KUOPIO
Kestävää työhyvinvointia Ergonetti-opinnoista -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Randelin Marja,
Sähköposti: marja.randelin@uef.fi


112189
Rantala Leena
TAMPEREEN YLIOPISTO
Ääniergonomiariskit ja niiden vaikutus työpaikalla
3000 euroa
Lisätietoja: Rantala Leena,
Sähköposti: leena.m.rantala@uta.fi


112359
Rantanen Jarkko
ESPOO
Vaikuta Tunteisiin! -kirjan loppuunsaattaminen
7000 euroa
Lisätietoja: Rantanen Jarkko,
Sähköposti: jarkko.rantanen@gmail.com


112195
Ratilainen Henriikka
HELSINKI
NIVA Roadmap to World Class Safety - New Approaches in Safety Research 6. - 11.5.2012, Liettua
500 euroa
Lisätietoja: Ratilainen Henriikka,
Sähköposti: henriikka.ratilainen@ttl.fi


112024
Rikala Sanna
TAMPERE
Masennus, sukupuoli ja toimijuus. Sairauden rakentuminen työperäisessä uupumuksessa -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Rikala Sanna,
Sähköposti: sanna.rikala@uta.fi


112319
Rouhiainen-Neunhäuserer Maijastiina
FELDMEILEN SWITZERLAND
4th European Communication Conference ECREA 24. - 27.10.2012, Turkki
900 euroa
Lisätietoja: Rouhiainen-Neunhäuserer Maijastiina,
Sähköposti: maijastiina.rouhiainen@gmail.com


112032
Ruhala Anna
HELSINKI
Ninth European Conference on Noise Control, EURONOISE 2012, 10.-13.6.2012, Tsekin tasavalta
700 euroa
Lisätietoja: Ruhala Anna,
Sähköposti: anna.ruhala@ttl.fi


112356
Ruokolainen Mervi
TAMPERE
Psykologiselle sopimukselle annetut merkitykset suomalaisessa työelämässä
18800 euroa
Lisätietoja: Ruokolainen Mervi,
Sähköposti: mervi.h.ruokolainen@jyu.fi


112163
Ruuska Anitta
SIILINJÄRVI
Palkitseminen terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen johtamisessa -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Ruuska Anitta,
Sähköposti: anitta.ruuska@live.com


112329
Räikkönen Timo
HELSINKI
Kestävän kehityksen periaatteet työn muutosten hallinnan välineenä -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Räikkönen Timo,
Sähköposti: timo.p.raikkonen@gmail.com


112330
Seppälä Piia
SUNDSBERG
Work engagement: Psychometrical, psychosocial, and psychophysiological approach -väitöskirjatyö
7500 euroa
Lisätietoja: Seppälä Piia,
Sähköposti: piia.seppala@ttl.fi


112325
Seppänen Laura
HELSINKI
Tutkijavierailu Pariisiin - palveluverkostojen muutoshaasteet ja kehittämistoimijuus
3400 euroa
Lisätietoja: Seppänen Laura,
Sähköposti: laura.seppanen@ttl.fi


112328
Sorsa Ville-Pekka
HELSINKI
Julkisyksityisten eläkejärjestelmien organisointi Euroopassa -hankkeen kenttätyö
6000 euroa
Lisätietoja: Sorsa Ville-Pekka,
Sähköposti: ville-pekka.sorsa@helsinki.fi

 

112175
Suutari Timo
SEINÄJOKI
Tietotyö maaseudun innovaatioympäristöissä -väitöskirjatyö
4000 euroa
Lisätietoja: Suutari Timo,
Sähköposti: timo.suutari@netikka.fi


112180
Syvänen Sirpa
TAMPERE
The 44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society NES 2012, 19. - 22.8.2012, Ruotsi
850 euroa
Lisätietoja: Syvänen Sirpa,
Sähköposti: sirpa.syvanen@uta.fi


112218
Säämänen Arto
HELSINKI
9th IOHA International Scientific Conference Growing the Seeds of Occupational Hygiene 16. - 21.9.2012, Malesia
1200 euroa
Lisätietoja: Säämänen Arto,
Sähköposti: arto.saamanen@ttl.fi


112229
Takatalo Jani
OULU
IFOMPT 2012, The World Congress of Manual/Musculoskeletal Physiotherapy, 30.9.-5.10.2012, Kanada
600 euroa
Lisätietoja: Takatalo Jani,
Sähköposti: jani.takatalo@fimnet.fi


112211
Tappura Sari
TAMPERE
4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 21. - 25.7.2012, Yhdysvallat
1300 euroa
Lisätietoja: Tappura Sari,
Sähköposti: sari.tappura@tut.fi


112178
Tiilikka Tiina
TAMPERE
The ESA RN Midterm Conference on Qualitative Methods 20. - 21.9.2012, Ruotsi
650 euroa
Lisätietoja: Tiilikka Tiina,
Sähköposti: tiina.tiilikka@uta.fi


112194
Tikkamäki Kati
TAMPERE
OST12 Open and Social Technologies for Network Learning 30.7. - 3.8.2012 Eesti
600 euroa
Lisätietoja: Tikkamäki Kati,
Sähköposti: kati.tikkamaki@uta.fi


112174
Tiusanen Risto
NOKIA
Safety risk management of complex machinery systems - system safety approach -väitöskirjatyö
7000 euroa
Lisätietoja: Tiusanen Risto,
Sähköposti: risto.tiusanen@vtt.fi


112358
Turunen Teemu
HELSINKI
Työhön sitoutuminen ja sen puute
18800 euroa
Lisätietoja: Turunen Teemu,
Sähköposti: teemu.t.turunen@helsinki.fi


112033
Tynkkynen Lotta
HELSINKI
Nuorten urapolut sosiaalisessa kontekstissa -väitöskirjatyö
18800 euroa
Lisätietoja: Tynkkynen Lotta,
Sähköposti: lotta.tynkkynen@helsinki.fi


112204
Uusitalo Hanna
TAMPERE
6th International Conference Towards Safety Through Advanced Solutions 11. - 14.9.2012, Puola
550 euroa
Lisätietoja: Uusitalo Hanna,
Sähköposti: hanna.uusitalo@ttl.fi


112216
Varheenmaa Minna
TAMPERE
9th International Meeting for Manikins and Modeling 913M 21. - 24.8.2012, Japani
1300 euroa
Lisätietoja: Varheenmaa Minna,
Sähköposti: minna.varheenmaa@tut.fi


112160
Vuolle-Selki Tuula
TURENKI
Vera Hjelt (1857-1947) , suomalaisen työsuojelun uranuurtaja
8000 euroa
Lisätietoja: Vuolle-Selki Tuula,
Sähköposti: tuula.vuolle@gmail.com


112008
Vuori Jukka
ESPOO
Työuran hallinta ja depression ehkäisy läpi työiän valmistautuneisuutta vahvistamalla
15000 euroa
Lisätietoja: Vuori Jukka,
Sähköposti: jukka.vuori@ttl.fi


112199
Ylilahti Minna
JYVÄSKYLÄ
26th conference of the Nordic Sociological Association 15. - 18.8.2012, Islanti
800 euroa
Lisätietoja: Ylilahti Minna,
Sähköposti: minna.ylilahti@jyu.fi