Tillbaka

Sari Aaltonen taloussihteeriksi

Sari Aaltonen taloussihteeriksi

06.11.2015 Tiedote

Työsuojelurahaston taloussihteerinä on aloittanut liiketalouden tradenomi , KLT Sari Aaltonen 7.9.2015. Aaltonen työskenteli aikaisemmin kirjanpitäjänä Clerica Oy:ssä.

Hänen edeltäjänsä taloussihteeri Sinikka Tinell jäi eläkkeelle rahastosta 1.11.2015.

Taloussihteerin tehtävänä on taloushallinnon perustehtävien lisäksi, neuvonta ja yhteydenpito hakijoihin talousasioiden osalta, rahoitettujen hankkeiden talouden tarkastus ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Yhteystiedot
taloussihteeri Sari Aaltonen
09 6803 3313, 040 905 2907
sari.aaltonen@tsr.fi

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.